Är det förtal att peka ut någon som missbrukare i en Facebook-grupp?

FRÅGA
Hej,jag undrar om person A har gjort något olagligt om densamma skapar en grupp på Facebook med en person B's vänner och däri påstår att person B har flertalet missbruk?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som utpekar någon annan som klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning kan dömas till förtal (5 kap. 1 § första stycket BrB). A kan därför göra sig skyldig till förtal genom att peka ut B som missbrukare i Facebook-gruppen. Att påstå att någon har ett långvarigt missbruk av alkohol eller narkotika är en uppgift som utpekar någon som klandervärd i sitt levnadssätt. Uppgiften är också ägnad att utsätta B för andras missaktning. B kommer att ses som en "sämre" människa i andras ögon. En sådan uppgift får anses vara nedsättande utifrån den allmänt rådande uppfattningen i samhället och typiskt sett leder en sådan uppgift till skada. Även om uppgiften lämnas inom en snäv krets av vänner, så är det inte uteslutet att uppgiften sprids utanför denna grupp.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?