FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB04/07/2019

Är det förtal att i kontakt med myndigheter påstå att en annan person har en psykisk sjukdom?

Min fd man kränker mig genom att sätta psykiatrisk diagnos på mig i brev till myndigheter. Mig veterligen har jag vanligt sunt förnuft och ingen psykisk sjukdom. Han är ej yrkesverksam inom sjukvården, psykiatrin. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att din man skriver brev till myndigheter och i dessa brev, alternativt vid andra kontakter med myndigheter, påstår att du har någon psykiatrisk diagnos. Jag kommer att gå igenom om din före detta man kan ha begått något brott, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Har din före detta man begått något brott?

Det brott som ligger närmast till hands är förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd, eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal måste påståendet ha nått minst en utomstående. Om man enbart säger kränkande saker till den utsatte är det inte förtal, då kan det istället vara fråga om brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Personen som får höra påståendet måste också förstå det. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada men skada behöver ej ha uppstått. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om det man påstår är sant, så huruvida en uppgift är sann har inte så stor betydelse.

I det här fallet har din före detta mans påståenden om dig nått utomstående, då han lämnat dessa uppgifter till myndigheter han varit kontakt med. Att bli utmålad som psykiskt sjuk anses sannolikt som kränkande ur de flestas perspektiv. Det innebär att det sannolikt är tillräckligt allvarligt för att anses vara förtal.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du polisanmäler din före detta man för förtal. Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare