Är det förtal att hänga ut någon på privat Instagram-konto?

FRÅGA
Hej!Misstänker starkt att jag blivit uthängd alternativt förtalad på ett privat Instagramkonto. Är det förtal också rent lagligt, trots att det är privat och därmed bara kan ses av ett fåtal personer? Går det att införskaffa bevis på något vis? Hela affären har påverkat mitt arbete och relationer negativt så skulle vara mycket tacksam för hjälp och lite råd.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att förtal ska föreligga krävs att rekvisiten i 5 kap 1 § 1st brottsbalken (1962:700) är uppfyllda. Enligt lagtexten krävs att du utpekats som klandervärd, eller att någon lämnat uppgifter som varit ägnade att utsätta dig för andras missaktning. Brottet anses fullbordat när uppgiften kommit till någon annans kännedom. Därmed fullbordades brottet (i ditt fall) genom att någon utpekat dig som klandervärd eller utsatt dig för andras missaktning på ett privat konto på Instagram. Det spelar således inte någon roll för brottets fullbordan huruvida det är fråga om ett privat konto. För att någon ska kunna dömas för förtal är det tillräckligt att det funnits risk för att den utsatte skulle komma att utsättas för andras missaktning. I detta fall verkar det som att uppgiftslämnandet har lett till skada (i form av negativ behandling). Själva bedömningen av vad som kan anses nedsättande gentemot en person bedöms nämligen ur din synvinkel.

Problemet med förtal är däremot svårt att bevisa. Det bästa och billigaste är alltid att försöka utreda situationen med inblandade parter. Vill du däremot gå vidare med saken kan du vända dig till polisen för att upprätta en polisanmälan. Vidare information om polisanmälan hittar du på polisens hemsida genom att klicka här. Om du vill driva saken vidare till domstol är det viktigt att du är medveten om att en förlust skulle leda till att du både behöver ersätta dina egna och motpartens rättegångskostnader. Dessutom är förtal ett så kallat målsägandebrott, vilket innebär att du på egen hand får väcka åtal och driva målet. Därför är det extra viktigt att du införskaffar bra bevisning, vilket många gånger kan vara svårt även för en yrkesverksam åklagare. Sammantaget är det tämligen svårt för en privatperson att vinna framgång i dessa typer av mål. Skulle du fortfarande vara intresserad av att inleda en skadeståndsprocess behöver du upprätta en stämningsansökan. Hur denna ska vara utformad, kostnader och ytterligare information hittar du här.

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?