Är det förtal att hänga ut en dömd brottsling på Facebook?

Hej! Jag tycker förtalslagen är lite luddig. Jag undrar om det är förtal att hänga ut för och efternamn på en dömd brottsling? (I detta fall våldtäktsman). Det här hände på Facebook. Även domen finns tillhands.

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om förtal finner vi i Brottsbalken (BrB). Jag kan hålla med om att lagen är lite svår att förstå, men jag ska göra mitt bästa för att förklara den så gott jag kan. Jag kommer därför att inleda med att generellt redogöra för den regel som rör förtal, för att sedan tillämpa den på den aktuella situationen.

Vad är förtal för något?

Det kan vara på tal om förtal när någon pekas ut som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt på ett sätt som kan få den utpekade att utsättas för andras missaktning. En ytterligare förutsättning är att uppgiften har nått andra än den utpekade, och att syftet med handlingen är att andra personer ska tycka mindre om personen i fråga (BrB 5 kap 1 §). I bedömningen om en person kan antas ha blivit utsatt för "andras missaktning", så ser man exempelvis till de sociala värderingarna som finns på inom en personkrets eller en samhällsgrupp. Det kan också variera från en geografisk plats till en annan.

Det finns vissa tillfällen då det dock kan vara försvarligt att hänga ut en person på detta vis, vilket kan medföra att handlingen inte kommer att leda till något ansvar i frågan. Det kan exempelvis vara så att uppgiften var sann, att personen som lämnade uppgiften hade en skälig grund för den eller av någon anledning vara skyldig att göra så (BrB 5 kap 1 § andra stycket). Det brukar bland annat anses vara försvarligt att lämna ut en uppgift om det finns ett högt, bakomliggande allmänintresse. En avvägning mellan det allmännas intresse av att uppgiften lämnas, och den utpekades intresse av att den inte gör det, måste alltså göra. Det är alltså så att det är möjligt att dömas till förtal även om en uppgift är sann, men att det finns en chans att handlingen kan anses vara försvarlig beroende på hur utpekandet ägde rum, om det finns goda skäl bakom det och det dessutom kan visas på att uppgiften är sann.

Vad gäller i detta fall?

Den intressanta frågan i detta fall är alltså om det kan anses vara försvarligt att hänga ut den dömde våldtäktsmannen på Facebook. I Sverige ses det generellt sett inte som försvarligt att hänga ut en tidigare dömd brottsling med avsikten att denne ska utsättas för andras missaktning. En anledning till detta är exempelvis att det i Sverige är förbjudet med s.k. "dubbelbestraffning", vilket innebär att man inte ska bestraffas två gånger för ett och samma brott. Det spelar alltså ingen roll att uppgifter är sanna och att det finns en dom till hands - att hänga ut en brottsling på detta sätt kan anses vara ett förtalsbrott oavsett. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall för att avgöra huruvida det kan anses vara försvarligt eller inte, och något definitivt svar på frågan kan jag därför dessvärre inte ge dig.

Förtal är ett målsägandebrott

Vad som kan vara bra att veta är att förtal är ett "målsägandebrott", vilket innebär att det först och främst är den utpekade själv som kan väcka ett s.k. "enskilt åtal" i rätten om denne önskar agera på det som har hänt. En åklagare kan nämligen endast under vissa förutsättningar väcka talan åt målsäganden (BrB 5 kap 5 §). Huruvida den utpekade skulle ha någon framgång med att väcka talan är dock mycket svårt att svara på, då rätten som sagt alltid gör en individuell bedömning utifrån varje enskilt fall.

Jag hoppat att detta besvarade din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”