Är det förtal att berätta om vad ett företag har gjort för att kunna samla in pengar för en domstolsprocess mot dem?

FRÅGA
Hej! Vi är en familj på som drabbats hårt av det byggföretag som byggt vårt hus. De har ljugit, begärt förtidbetalningar, hotat oss, varit försenade med bygget så vi blev hemlösa och byggt så mycket fel att en värderingsman värderat alla fel till ca 1,3 milj. När de sedan inte åtgärdade felen efter besiktningen valde vi efter de 2 månader de ha på sig att säga att de inte var välkomna och vi betalde inte heller de 10% vi behållit pga av alla de fel. Byggföretaget blev då så arga att de hittade på en räkning på flera hundra tusen som vi också vägrade betala. Vi fick då en stämning där de stämmer oss på de 10% 310 000 plus den fabricerade räkningen. Då vi har en advokat inkopplad kostar detta oss så mycket att vi fått ta blancolån, lånat av mina föräldrar och har knappt så det räcker till mat på bordet. Vi har nu fått plocka de sista kronorna ut barnens konton vilket är obeskrivligt förkrossande. Min fråga är, om vi går ut med vår historia (det finns mycket mer än det lilla jag skrivit), för att be om hjälp, kan de stämma oss för förtal om vi nämner företagets namn? Kan de stämma oss för förtal om vi berättar historian utan deras namn inblandat?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att förtal endast kan begås mot fysiska personer, dvs människor. Ett företag skyddas alltså inte av förtalsbestämmelserna (5 kap. 1 § brottsbalken). Det finns däremot undantag. Om ett företag utgörs av ett begränsat antal människor så att de genom att man nämner företagets namn därmed indirekt blir utpekade, kan förtalsbestämmelsen ändå bli aktuell. Jag kan därför inte med hundraprocentig säkerhet säga att förtal absolut inte kan komma på tal.

Men även om förtalsbestämmelsen skulle bli aktuell kan man undantas från ansvar ändå. Detta kräver att det varit försvarligt att lämna uppgiften samt att uppgiften antingen är sann eller att man haft rimlig grund för att anta att den varit sann (5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken).

Vid försvarlighetsbedömningen tar man hänsyn till alla omständigheterna vid tillfället då uppgiften yttrades. Exempelvis vem som lämnat uppgiften, till vem man gjort det, vilket syfte man haft med det och hur allvarliga påståendena varit. Poängen är att göra en form av intresseavvägning mellan den som förtalat och den förtalade. Ju allvarligare påståendet är, desto mer krävs det för att det ska bedömas som försvarligt att gå ut med det.

I det här fallet rör det sig bland annat om intresset av att ni ska kunna samla in ekonomiska medel för att kunna ta tillvara er rätt i domstol mot ett företag som säkerligen är en ekonomiskt starkare part, vilket i sin tur kräver att ni i vart fall utvecklar vad som faktiskt har hänt för omvärlden. Utöver detta kan man även säga att det berör intresset av att konsumenter att ska kunna utöva påtryckningar mot ett företag som förfarit på ett ohederligt sätt genom att uppmärksamma allmänheten på deras beteende. Det är möjligtvis även viktigt på det sätt att andra konsumenter kan komma att varnas och att man då skapar ett form av incitament för företag att agera på ett korrekt sätt inom ramen för kundrelationer. Min bedömning är att mycket talar för att det skulle anses försvarligt för er att gå ut med era erfarenheter av företaget.

Sammanfattning
För att förtalsparagrafen överhuvudtaget ska kunna bli aktuell krävs det att företaget utgörs av en så liten grupp människor att de indirekt blir utpekade av att man nämner företagets namn. För att ni ska kunna dömas till ansvar krävs det också att det inte anses försvarligt för er att yttra uppgifterna om företaget. Vid försvarlighetsbedömningen gör man en intresseavvägning, och min bedömning är att det är sannolikt att det i det här fallet skulle anses som försvarligt för er att berätta vad som hänt.

Om ni går ut med er historia utan att nämna företagets namn kommer det inte bli fråga om förtal alls, eftersom det kräver att man faktiskt pekar ut någon. Men som sagt gör jag bedömningen att det är lugnt att gå ut med vad ni varit med om oavsett.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (825)
2019-05-23 Spridningskravet vid förtal
2019-05-15 Kan jag få någon åtalad för förtal?
2019-05-13 Förtal i umgängeskretsen
2019-05-11 En person ringer till min chef och talar illa om mig, vilka brott kan denne person göra sig skyldig till?

Alla besvarade frågor (69212)