Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?

FRÅGA
Hej,Jag lever sedan drygt 10 år med hiv. På grund av den stigma som finns kring den sjukdomen har jag, som så många andra, valt att inte leva öppet med min situation. Inte ens mina egna barn vet om detta. Jag är välbehandlad och har en sk. Smittfri hiv där virus ej går att mäta i mitt blod.Dock har jag till de jag haft sexuella relationer med berättat. I min senaste relation som varade i 2 år så har mitt ex. sagt att hon tänker berätta för sina barn om hur det är. Och jag vet inte alls för vilka andra hon pratar med detta om. Saken är den att just denna gång hade vi sex innan jag berättade, vilket såklart var dumt men inte olagligt då min läkare befriat mig från informationsplikten. Hon fick veta det från mig efter någon vecka och har efter det valt att stanna i relationen i två år. Varför hon nu har sånt behov att prata om detta med andra kan man bara spekulera i. Jag undrar nu om detta kan vara någon form av förtal att hon väljer att berätta om min sjukdom till vem som helst? Trots att vi levt två år tillsammans och hon alltid varit väl medveten om att det är viktigt för mig att hålla detta hemligt.Hon postar det inte på Facebook eller liknande men att hon kan prata runt.Jag är en relativt igenkänd person i den stad jag bor i och vill av den anledningen heller inte att det skall komma ut. Om det kan ledas till förtal så vill jag kunna säga det till henne att hon inte kan prata om min sjukdom med folk i vår närhet utan att då klassas som förtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Ditt ex kan ha gjort sig skyldig till brottet förtal

Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning uppfyller brottet förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket).

Om ditt ex skulle berätta om din HIV-sjukdom för andra så innebär det att hon lämnar en konkret uppgift om dig. För straffbarhet krävs vidare att uppgiften är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Detta innebär att uppgiften är nedsättande och typiskt sett kan medföra att andra får en mer negativ bild av personen. Bedömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras utifrån den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Du skriver om den stigma som finns kring sjukdomen och att du därför själv valt att inte gå ut med att du har den. Om ditt ex berättar för andra att du har HIV finns det risk att andras uppfattning påverkas på ett negativt sätt vilket skulle skada ditt anseende. Jag skulle därför säga att det är en typiskt sett nedsättande uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning.

Vidare skriver du att du är en relativt igenkänd person i den stad du bor i och till detta hör att politiker och andra offentliga personer får anses tåla mer än andra. Däremot förutsätter det att uppgifter som lämnas är relevanta och i detta fall ser jag ingen anledning till att din sjukdom skulle vara en relevant uppgift i förhållande till din yrkesroll eller anledning till att du är igenkänd (oavsett vad det kan tänkas vara).

Måste finnas uppsåt

För att ditt ex överhuvudtaget ska kunna göra sig skyldig till brottet förtal så måste hon ha haft uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Det innebär att hon måste ha haft en avsikt med att utpeka dig och varit medveten om att det finns en stor risk att andra får en negativ uppfattning om dig till följd. Med tanke på att hon är väl medveten om att du vill hålla din sjukdom hemlig men trots detta vill berätta för andra så tyder detta på att hon har uppsåt.

Ibland kan förtal vara försvarligt

Även om dessa rekvisit för brottet förtal verkar vara uppfyllda i situationen kan det trots allt vara försvarligt. För att detta undantag ska bli aktuellt krävs det antingen att ditt ex ska ha varit skyldig att uttala sig om din sjukdom eller att det annars var försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Dessutom ska ditt ex i så fall visa att uppgiften är sann eller att hon hade skälig grund för den (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). I situationen som du beskriver ser jag ingen anledning till varför ditt ex skulle vara skyldig att lämna uppgiften om din sjukdom. Ett typiskt exempel på när någon är skyldig att lämna uppgifter är sanningsplikten för vittnen under en rättegång. Ditt ex kanske hävdar att hon vill lämna uppgiften om din sjukdom i syfte att varna andra men samtidigt skriver du att din sjukdom är sk "smittfri HIV" vilket hon rimligtvis borde veta om. Att berätta för familj eller vänner kan ibland ses som försvarligt eftersom det finns ett ganska stort utrymme för att lämna "nedsättande uppgifter" i de situationerna. Men enligt din beskrivning verkar det som att hon vill berätta för bland annat sina barn men även fler personer. Med grund i ovanstående skulle jag bedöma att det inte är försvarligt för ditt ex att berätta för andra om din HIV-sjukdom och därför har det ingen betydelse att uppgiften är sann.

Kort sammanfattning

Om ditt ex berättar om din HIV-sjukdom för andra så finns det en risk att du utsätts för andras missaktning eftersom det får betraktas vara en nedsättande uppgift som andra kan få en negativ uppfattning om. Enligt mig tyder det på att ditt ex har uppsåt om hon berättar för andra. Det finns heller ingen skyldighet för ditt ex att berätta för andra och om hon skulle vilja varna andra så kan inte det heller anses vara försvarligt eftersom din sjukdom är smittfri. Med detta sagt så skulle ditt ex alltså kunna göra sig skyldig till brottet förtal om hon berättar för andra om din HIV-sjukdom.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91410)