Är det förtal att avslöja en brottsanmälan?

FRÅGA
Är det förtal att berätta för media och ordföranden i partiet att en förtroendevald har anmälts för brott? Brottet är självfallet inte bevisat, däremot är anmälan sant samt allvarligt. Det består ju ett intresse att personen under tiden utredningen pågår inte utöver sitt uppdrag.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Ett förtal kan bestå i antingen att gärningspersonen pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att gärningspersonen lämnar en uppgift åt någon som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Det har länge ansetts att ett uttalande som förvisso uppfyller förutsättningarna för att utgöra förtal ska vara straffri vid intressekollisioner, det vill säga när det finns ett starkt enskilt eller allmänt intresse att lämna uppgiften. Numera finns en sådan begränsning i förtalsbrottet angiven i lagtexten. I andra stycket står nämligen att det inte går att fälla någon för förtal om det var försvarligt att lämna uppgiften och det kan visas att den var sann eller att det fanns skälig grund för den.

Att påstå att någon har blivit anmäld för brott är ett uppgiftslämnande som kan omfattas av förtalsbestämmelsen. I det fall du beskriver är dock uppgiften sann och det finns en tydlig intressekollision. Min bedömning är därför att det inte skulle utgöra ett brottsligt förtal att berätta för media och partiordföranden om polisanmälan.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?