Är det förtal att återge en brottmålsdom på sociala medier?

FRÅGA
Hej! Är det förtal om man bara återger vad som står i en brottmålsdom på sociala medier rakt av? Dvs. man tar inte bort viktiga detaljer eller överdriver saker och ting så det skapar felaktig uppfattning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer först att gå igenom vad brottet förtal innebär och om den situation som du beskriver kan utgöra ett brott. Sedan kommer jag att beskriva det undantag som finns som i vissa fall gör det tillåtet att förtala någon.

Vad innebär brottet förtal?

Brottet förtal innebär att man utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd (5 kap. 1 § första stycket BrB). För att utpekandet ska vara brottsligt krävs också att det sprids till andra människor. Detta kan alltså till exempel göras genom att publicera en brottmålsdom på sociala medier.

I vilka situationer är det tillåtet att förtala någon?

Det finns däremot ett undantag som gör det tillåtet att i vissa situationer utpeka någon som brottslig. Förutsättningarna för att ett sådant utpekande ska vara tillåtet är:

- att det är "försvarligt" att sprida uppgifterna (försvarlighetskravet), och

- att man kan visa att uppgifterna är sanna eller att man trodde att uppgifterna var sanna (sanningskravet).

Både försvarlighetskravet och sanningskravet måste alltså vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet att utpeka någon som brottslig (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Om någon har dömts för ett brott i en dom får det anses vara sanna uppgifter. I den situation som du beskriver är alltså sanningskravet sannolikt uppfyllt, och frågan blir då istället om försvarlighetskravet är uppfyllt.

När är det försvarligt att förtala någon?

Att bedöma om det är försvarligt att utpeka någon annan som brottslig måste bedömas från fall till fall. Det spelar till exempel roll hur allvarligt påståendet är, vem påståendet handlar om och till vilka påståendet har spridits. Det är oftare försvarligt att sprida uppgifter om offentliga personer, eftersom det kan ligga i allmänhetens intresse att få reda på om en offentlig person har begått ett brott.

Det spelar också roll hur stor spridning påståendet har fått, dvs. om det har spridits till en mindre grupp människor eller om det har spridits till hela allmänheten. I den situation som du beskriver kan det alltså vara försvarligt att sprida domen till några få personer, men däremot möjligen inte att sprida den till allmänheten i t.ex. en offentlig facebookgrupp.

Sammanfattning

För att sammanfatta är alltså utgångspunkten att det räknas som förtal att sprida en brottmålsdom på sociala medier, även om man inte ändrar innehållet på ett nedsättande sätt. Det kan däremot i vissa fall vara tillåtet att utpeka någon som brottslig. Då krävs det dels att påståendet var försvarligt, och dels att påståendet var sant. I den situation som du beskriver blir framförallt försvarlighetskravet aktuellt. Eftersom detta måste bedömas från fall till fall kan jag inte säga säkert om det är försvarligt att sprida en brottmålsdom på sociala medier.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93077)