Är det förtal?

FRÅGA
En person går omkring och säger att jag dricker mycket och träffar prostituerade vilket inte stämmer. Har familj med tre barn och vill inte att min familj skall bli lidande av denna ryktesspridning.Tycker som jag ser det att det är förtal och kränkning?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det finns flera ärekränkningsbrott och det som skulle vara mest passande i ditt fall är förtal. Att förtala någon innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om er. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.

Att sprida klandervärda rykten såsom att någon dricker mycket och träffar prostituerade är möjligen allvarligt. Om ryktesspridaren hade en avsikt att få dig att inför andra framstå som klandervärd i ditt levnadssätt bör det vara tal om förtal. Förtal är dock ett brott som inte under alla omständigheter drivs av en åklagare till rättegång, det vill säga så faller inte förtal alltid under allmänt åtal. Om inte förtal drivs som allmänt åtal, måste målsäganden (du) själv föra processen och stå för kostnadsrisken. Förtal kan falla under allmänt åtal om målsäganden anger brottet och åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtalet mot gärningsmannen. Det är bara inom ett snävt område som allmänt åtal kan väckas för förtal. Allmänt åtal väcks således enbart i undantagsfall. Det kan vara påkallat ur allmänt synpunkt att beivra brottet om det är särskilt grovt, fått en stor utbredning i samhället eller om det annars har ett klart samhällsintresse (5 kap. 5 §). Trots att ryktena kan vara brottsliga i ditt fall, är de inte särpräglade nog för att att en åklagare ska driva din sak (om det inte finns någon avgörande omständighet som jag inte känner till).

Det går att föra en civilrättslig process om skadestånd för kränkning, men då krävs det att du psykiskt skadats på ett sådant sätt att dina skador är medicinskt påvisbara (t.ex. genom ett sjukintyg). Normala känsloyttringar såsom oro, rädsla eller ilska berättigar vanligen inte till skadestånd.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1021)
2020-09-15 Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?
2020-09-14 Kan en skrivelse utgöra förtal?
2020-09-12 Förtal mot företag?
2020-09-11 Gränsdragning för förtal

Alla besvarade frågor (84132)