Är det förbjudet att dricka alkohol vid picknick på allmän plats?

2017-05-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om man sätter upp ett partytält på allmän plats och ska ha picknick under det, får man dricka alkohol där då? Behöver man tillstånd? Och i så fall vart skaffar man tillstånd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppet allmän plats har i princip ersatts av offentlig plats, vilket enligt 1 kap. 2 § ordningslagen definieras som

- allmänna vägar,
- gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
- områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
- andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.


Det saknas ett lagstadgat förbud mot att dricka alkohol på offentlig plats. På detta område har regeringen istället bemyndigat kommunerna att själva utfärda föreskrifter om var och vid vilka tider ett eventuellt förbud ska gälla. I vissa kommuner är det förbjudet att på all offentlig plats förtära alkohol, medan förbudet i andra kommuner är begränsat till vissa specifika områden och tider. För att få veta vad som gäller i din kommun måste du, förslagsvis genom kommunens hemsida, ta reda på om området du avsett att ha picknick på är ett område där förtäring av alkohol är förbjudet.

Eftersom du beskriver att du/ni ska ha en picknick utgår jag ifrån att det är fråga om medhavd alkohol som är tänkt att förtäras på den aktuella platsen. Detta innebär att serveringstillstånd, som är tänkt att reglera försäljningen av alkohol, inte är aktuellt. Är förtäring av alkohol förbjudet på den plats du avser att ha picknick, gäller detta förbud i princip undantagslöst och jag råder dig att i så fall undersöka alternativa platser som inte omfattas av förbudet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1311)
2021-07-27 Vart ska man vara folkbokförd?
2021-07-26 Får man skjuta luftgevär i skogen?
2021-07-21 Får min före detta fru behålla mitt efternamn när hon gifter om sig?
2021-07-21 Diskriminerande vaccinationspass?

Alla besvarade frågor (94270)