Är det fel om man klättrar på olika byggnader/skolor utan tillstånd,kan man få något straff ifall man blir tagen?

FRÅGA
Är det fel om man klättrar på olika byggnader/skolor utan tillstånd,kan man få något straff ifall man blir tagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att klättra på byggnader utan tillstånd kan vara olaga intrång
Det kan bedömas som brottsligt att klättra på olika byggnader/skolor utan tillstånd. Just urban klättring som har blivit mycket vanligt den senaste tiden har i ett antal svenska fall ansetts vara i strid mot lagen och personer har åtalats och dömts för framför allt brottet olaga intrång. Straffet för normalgraden av detta brott är böter. (BrB 4 kap. 6 § andra stycket)

Vad lagregeln stadgar är ett förbud mot att obehörigen intränga eller kvarstanna i kontor, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1273)
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska utgöra ofredande?
2022-01-14 Kan busringning utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98466)