Är det ett olaga hot att göra ett utfall mot någon efter en diskussion?

FRÅGA
Hej! Om en person gör ett utfall som om han skulle slå dej räknas det då som olaga hot? Eftersom det varit en diskussion innan utfallet anses det väll som ett medvetet hot också?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör ett eventuellt brott så kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).

Att göra ett utfall kan vara ett olaga hot

Det är alltid svårt att ge ett exakt svar utan att vara mer insatt i ärendet, men det du beskriver skulle kunna klassificeras som ett olaga hot beroende på omständigheterna i det konkreta fallet, ja (4 kap. 5 § BrB).

Är agerandet sådant att det typiskt sett framkallar allvarlig fruktan?

Det man kollar på främst är om agerandet typiskt sett varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos personen som blev utsatt. Alltså, hade agerandet generellt sett framkallat en allvarlig fruktan hos en annan individ i samma situation?

Var agerandet hotfullt och allvarligt menat?

En bedömning av i vilket syfte utfallet gjordes behöver också göras. Vad hade sagts i diskussionen som föranledde utfallet? Sa personen något som gav den utsatte fog att förutsätta att utfallet gjordes på ett hotfullt och allvarligt menat sätt? Vad var tanken med utfallet? Ett agerande i ren frustration? Ett agerande för att påvisa att diskussionen kunde bli fysisk om den fortsatte? Hur såg agerandet ut? Höjdes armen? På vilket sätt?

Mitt råd

Jag har för lite omständigheter att gå på för att kunna ge dig ett exakt svar på din fråga, men om du är osäker på om du eller någon annan blivit utsatt för ett brott råder jag dig att kontakta polisen för att prata med dem, och ge en mer utförlig redogörelse över händelseförloppet.

Då det kan vara svårt att bevisa muntliga utsagor i efterhand, och i synnerhet fysiska ageranden, så råder jag dig även att tala med eller informera polisen om eventuella vittnen om händelsen, och även försöka få fram filmmaterial, om någon skulle ha filmat diskussionen med det efterföljande utfallet.

Slutligen vill jag önska dig en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (982)
2020-08-03 Vad krävs för att dömas för olaga hot?
2020-07-30 Får polisen förfölja personer och stanna bilar utan misstanke om brott?
2020-07-28 Är det olagligt att hota med att ringa polisen?
2020-07-27 Fotografering av min tomt

Alla besvarade frågor (82580)