Är det ett ofredande att vid upprepande tillfällen fotografera någon?

FRÅGA
Om min granne vid upprepade tillfällen fotograferar mig, mina vänner och min altan, från sitt sovrumsfönster och utifrån utan min vetskap, räknas det då som ofredande?Med vänlig hälsning,Annsofi
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) när jag besvarar din fråga. I BrB 4 kap. 7 § regleras brottet ofredande. Där framgår följande:

"Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år".

För att din grannes gärning ska räknas som ofredande krävs att alla rekvisitan i brottsbeskrivningen är uppfyllda. I detta fall hade det kunnat vara fråga om ett hänsynslöst agerande som varit ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det förutsätts därmed att din grannes agerande har utgjort ett angrepp på den privata sfär som varje människa kan sägas ha rätt att hålla fredad. Att bli fotograferad upprepande gånger bör därför räknas in här.

Agerandet måste dessutom vara ägnad att kränka fin frid på ett kännbart sätt. Detta innebär att gärningsmannen (din granne) måste veta om att det hen gör är fel och ha uppsåt till att kränka din frid på ett kännbart sätt. Om ni exempelvis har sagt åt honom att ni inte vill bli fotograferade så räknas det som att han är medveten om det faktumet. Det räcker att han misstänkt att han kränker er frid och att han trots den misstanken fortsätter och accepterar den risken.

Har du och dina vänner blivit fotograferade inne i din bostad kan även kränkande fotografering vara aktuellt (BrB 4 kap. 6 a §). Detta förutsätter att fotograferingen skett olovligen, det vill säga utan ditt samtycke och att det skett på en privat plats (t.ex. omklädningsrum eller hemma i någons bostad).

Eftersom varje gärning bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet kan jag inte ge dig ett rakt svar på din fråga. Jag hoppas dock att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Bargabriel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1228)
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?

Alla besvarade frågor (96421)