Är det ett hemfridsbrott om mitt ex, utan tillstånd, går in i min lägenhet med nyckel?

Hej! Är det verkligen ok att ens partner, eller snarare blivande förre detta partner, då vi bor i olika boenden visserligen med nycklar till varandra, utan att knacka eller på något vis meddelar innan smyger sig in och plötsligt öppnar dörren in till sovrummet tidigt (innan kl. 9 på en helg) bara för att förkunna att hon vill göra slut? Eftersom vi bara någon dag innan kommit överens om att träffas senare i veckan då hon inte hade tid innan så var jag helt oförberedd på detta och blev riktigt ordentligt skrämd liggandes precis nyvaken i sängen. Nästan all vår tid tillsammans under 4år spenderade vi hos henne eftersom hon hade ett barn sedan tidigare och även djur fanns där. Alla andra gånger hon kommit till mig så hade hon SMSat eller ringt innan eller så hade vi kommit överens om att vi skulle träffas hos mig och inte en enda gång så gick hon in utan att knacka eller ropa innan. Efter detta ”avslut” så sågs vi några gånger hos henne då jag hämtade saker som var mina men efter det har vi inte haft någon som helst kontakt. Min fråga är om det kan vara hemfridsbrott det hon gjorde mot mig? Tacksam för era expertråd! Mvh 

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hemfridsbrott finns i Brottsbalken. Jag tänker först gå igenom vad som avses med hemfridsbrott och sedan gå igenom hur det förhåller sig till det du berättat. 

Vad krävs för att det ska räknas som ett hemfridsbrott?
Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad döms för hemfridsbrott  (4 kap. 6 § brottsbalken).

Personen måste antingen intränga eller kvarstanna i bostaden. Att intränga innebär att ta sig in i bostad genom att övervinna ett hinder av fysisk eller psykisk art. Det är ett inträngande att gå in i en bostad även om dörren är olåst eller genom att använda nyckel. Att kvarstanna innebär helt enkelt att stanna kvar i bostaden. 

Det räcker dock inte att personen har inträngt eller stannat kvar i bostaden utan det måste också ske olovligt. Personen ska alltså inte haft samtycke av den som bor i bostaden. 

Förutom de ovanstående kraven måste personen ha uppsåt till att han eller hon olovligen inträngde/stannade kvar i bostaden. Det kan enklast beskrivas som att personen visste om att han eller hon olovligen inträngde/stannade kvar i bostaden.

Har ett hemfridsbrott begåtts i ditt fall?
I ditt fall är det inga problem att konstatera att din partner/före detta partner har inträngt och/eller stannat kvar i din bostad då hon gått in i bostaden och uppehållit sig där under en tid. 

Man kan dock diskutera huruvida det faktum att hon hade fått en nyckel till din lägenhet innebär att du godkänner att hon använder den och går in i lägenheten. Med tanke på att du skriver att hon tidigare brukar kommunicera via SMS eller telefon innan besök kan man argumentera för att du inte gett samtycke till oanmälda besök och att det därför skett mot din vilja. Besöket har då skett olovligen.

Det som möjligtvis kan bli problematiskt, är kravet på uppsåt från din partner/före detta partner. Eftersom hon har fått en nyckel av dig och tidigare både gått in och stannat kvar i din lägenhet, är det tveksamt om man kan argumentera för att hon visste om att hon inte hade ditt samtycke. Hon kanske trodde att hon fick använda nyckeln utan att meddela dig först. Om du i detta skede sagt till henne att gå men att hon trots tillsägelsen stannat kvar, hade hon från den tidpunkten vetat om att hon var där olovligen. Efter en sådan tillsägelse hade det varit svårt för din partner/ före detta partner att påstå att hon inte visste att hon inte fick gå in eller vara i din bostad. 

Sammanfattningsvis
Om din partner/före detta partner visste om att hon inträngde/stannade kvar i bostaden mot din vilja är det ett hemfridsbrott trots att du inte bett henne att gå.
 

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Michelle KomulainenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”