Är det ett brott att vistas på annans hus utan tillåtelse?

Hej.

Jag upptäckte av en tillfällighet den 24/12 kl1100 att min granne hade rest en stege mot mitt garage och sprang omkring på mitt garagetak.

Jag frågade honom "Vad gör du där".

Grannen svarade, "Jag letar efter min drönare"

Jag sade,"Varför var du inte ringt på"

Grannen replikerade "Jag vill inte prata med dig" tog stegen och gick.

Dagen efter försökte jag tala med grannen om hans tilltag men han vägrar att tala med mig.

Jag har bott i mitt hus i över 25 år och har alltid har ett gott förhållande med alla mina grannar med grillfester och att vi har hjälp varandra med olika saker tex svara på handlingar till olika myndigheter.

När den nya grannen flyttade in så har grannsämjan förändrats katatrofalt.

Grannen tilltalar mig med "Tyskkärring åk hem" och beskyller mig för för olika saker vilket saknar all grund.

Jag känner en otrygghet med en granne som gör vad han vill på min tomt och på mina tak utan att dessförinnan tala med mig och be om lov

Kan jag anmäla grannen för olaga intrång eller dylig för att få stopp på han betende,

Tacksam för svar

Ja skriver i jagform åt en bekant

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 6 § brottsbalken (BrB) döms den som olovligen intränger där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, till hemfridsbrott. Påföljden är böter. Enligt paragrafens 3 st. kan fängelse (högst två år) bli aktuell påföljd om brottet är att anse som grovt.

Att vistas på annans tak utan tillåtelse är att betrakta som ett hemfridsbrott, vilket betyder att din bekanta kan polisanmäla sin granne. Det gäller även om någon är olovligt på annans tomt, det vill säga i "hemfridszonen". Hemfridszonen är området närmast bostads- och fritidshus och där har den boende rätt att få vara ostörd och ha som sitt privata område. Om någon olovligen beträder denna del av annans tomt, med andra ord den del av ägd mark som ej faller inom allemansrätten, är det alltså även fråga om ett hemfridsbrott.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänligen,

Frida DeivardRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo