FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/08/2020

Är det ett brott att vara folkbokförd på en adress där man inte bor?

Hej,

Vi har en son som är skriven på vår adress men har inte bott här på över 1 år. Han har flyttat till Danmark, tror inte han är skriven där. Min fråga: är detta ett folkbokföringsbrott, kan vi föräldrar få problem? Vi har upprepade gånger uppmanat honom att ändra sin adress.

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om folkbokföring återfinns i folkbokföringslagen. En person ska folkbokföras där denne regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6-7 §§). Den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år ska avregistreras från folkbokföringen som utflyttad (20 §). Er son ska således inte stå skriven på er adress utan ska avregistreras från folkbokföringen om han numera bor i Danmark. När han avsåg att flytta till utlandet skulle han ha gjort en anmälan till Skatteverket senast en vecka före utresan (27 §).

Det innebär att er son inte fullgjort sin anmälningsskyldighet och riskerar därmed att dömas för folkbokföringsbrott (42 §). Hans anmälningsunderlåtenhet måste dock ha inneburit fara i bevishänseende, dvs. risk att felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen. Eftersom han står skriven på en adress där han inte tillbringar sin dygnsvila har åtgärden inneburit risk att felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen.

Det är endast den som lämnat en oriktig uppgift eller underlåtit att fullgöra sin anmälningsskyldighet som kan dömas för folkbokföringsbrott. Ni kan dock göra en anmälan till Skatteverket så utreder de om en ändring behöver göras i folkbokföringen.

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo