Är det ett brott att skicka ut felaktiga och grundlösa ekonomiska krav?

FRÅGA
Hej jag undrar om det är något brott att skicka ut felaktiga grundlösa ekonomiska krav med hot etc. till en person. Frågan gäller både om utskicket gjorts av en privatperson alt. ett företag och utskicken har gjort till en privatperson.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De handlingar som du beskriver i din fråga skulle kunna, beroende på vad det står i utskicket, utgöra brottet bedrägeri, som regleras i 9 kap.1 § brottsbalken. Den som genom vilseledande förmår någon annan till handling, eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledande döms för bedrägeri till fängelse i högst två år. För att de ekonomiska kraven och hoten ska anses som bedrägeri krävs det alltså att det ska ha skett ett vilseledande. Vidare krävs det att gärningsmannen ska ha gått med vinning och den vilseledde ska ha lidit skada, ex. överfört pengar till gärningsmannen. Enligt 9 kap. 11 § brottsbalken kan man även dömas för försök till bedrägeri.

Förutom bedrägeri skulle även de handlingar som du beskriver kunna utgöra brottet olaga hot, som regleras i 4 kap. 5 § Brottsbalken. Den som hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet gällande person, frihet, eller fris döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Önskar dig en god fortsättning!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (437)
2021-04-06 Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik
2021-04-05 Oaktsamhet vid telefonbedrägeri
2021-03-29 Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?
2021-03-28 Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

Alla besvarade frågor (91389)