Är det ett brott att sälja sin 18-åriga dotters saker utan tillåtelse?

Hej! Jag vill ställa en semi-anonym fråga:

Lite bakgrund:

Min flickvän bor hemma hos sin mamma. hon är för närvarande 18 år men hennes mor har (om jag förstått rätt) underhållsplikt i någon tappning då min flickvän fortfarande går i gymnasiet.

Hennes familj är inte exakt dem rikaste, och hennes moders pojkvän är den som försörjer hushållet. Min flickvän känner sig dock inte trygg i detta hushåll, och vill därför flytta ut.

Hennes syster har lyckligtvis erbjudit uppehåll, och, trots att deras hus är mindre, så skulle hon va trygg.

Den lagliga frågan som jag vill ställa i detta fall är följande: Min flickvän är rädd för att hennes moder skulle sälja hennes saker om min flickvän bestämde sig för att flytta ut, och jag undrar då vad hon skulle göra ifall detta hände (det finns konkreta skäl till att tro att hennes mor skulle göra det).

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Eftersom din flickvän har fyllt 18 år är hon nu myndig och får råda över sin egendom, 9 kap 1 § Föräldrabalk (1949:381), FB, se här https://lagen.nu/1949:381

Egenmäktigt förfarande

Då din flickvän efter att hon är 18 år får råda över sina egna saker, kan mamman om hon säljer sakerna utan lov göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Egenmäktigt förfarande innebär att man olovligen tar och brukar, eller på annat sätt tillgriper något, och kan då dömas till böter eller fängelse i högst 1 år. För att mamman ska kunna dömas måste hon olovligen har tagit sakerna med intentionen att tillgodogöra sig dessa.

Häleri

Skulle mamman dessutom säljer sakerna, kan hon göra sig skyldig till häleri, eftersom häleri kräver ett förbrott (vilket i det här fallet är egenmäktigt förfarande). Straffet för häleri kan uppgå till 2 års fängelse, 9 kap 6 § BrB. Uppsåtet ska ha varit att försvåra återställandet av sakerna till ägaren eller att hon gör en vinst som hon inte annars skulle ha gjort. Utan uppsåt kan hon inte bli dömd för häleri.

Sammanfattningsvis

Om din flickväns mamma olovligen säljer din flickväns saker utan hennes tillåtelse kan mamman göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande och häleri och det är så att hon uppfyller alla de ovan listade rekvisiten. Bara i sig att hon tar sakerna och säljer kommer inte att utgöra brott då det även krävs uppsåt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo