FrågaSTRAFFRÄTT29/03/2018

Är det ett brott att med tillåtelse skriva en annan persons namteckning på en fullmakt?

En min vän måste hämta ett brev från Migrationsverket, men hon bor utomlands. Hon undertecknade en fullmaktsgivare och skickade den till mig via e-post. Postnord begär dock det ursprungliga dokumentet. Problemet är att vi inte har tillräckligt med tid innan brevet returneras till Migrationsverket.

Är det ett brott om jag förfalskar sin underskrift i Fullmaktsgivare? Även jag får godkännande från henne att göra det? Om det är ett brott, vilka konsekvenser skulle det leda till mig?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att förfalska någons namnteckning på en fullmakt kan utgöra ett förfalskningsbrott enligt 14 kap. Brottsbalken (BrB). I detta fall skulle jag säga att det rör sig om en lindigare form enligt 14 kap. 2 § BrB, så kallat förvanskning av urkund. Detta då förfalskningen skulle ske för att hjälpa din vän att hämta ut ett brev som hon själv inte kan hämta.

För förvanskning av urkund börjar straffskalan på böter och det är också där jag skulle säga att ett eventuellt straff skulle hamna för den typ av handling som du beskriver.

Jag skulle inte rekommendera dig att förfalska din väns namnteckning. Jag skulle rekommendera dig att istället kontakta Migrationsverket för att meddela dem om situationen. Kolla med Migrationsverket om det finns möjlighet för dem att i sin tur kontakta Postnord för att behålla brevet under en längre tid, alternativt att de vid retur återigen skickar brevet.

Hoppas att det löser sig,

Rådgivare
Public question details image