Är det ett brott att lägga en p-bot på en annan bil?

FRÅGA
Hej!Någon som har pakerat fel har satt sin bot på min bil.Är detta ett brott och något som ska anmälas?Jag kommer såklart inte att betala boten som inte är utfärdad till mig.
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag säga att du självklart inte, precis som du säger, ska betala felparkeringsavgiften (p-bot i folkmun) som inte är utfärdad till dig. Personen som fick avgiften kommer att få en betalningsuppmaning om boten inte betalas. Se Lag om felparkeringsavgift 6 §.

Angående den andra frågan så skulle jag säga att detta kan utgöra ett försök till bedrägeri. Försök till bedrägeri är kriminaliserat enligt 9 kap 11 § jämte 9 kap 1 § Brottsbalken.

För att ansvar för försök till bedrägeri ska kunna bli aktuellt så krävs det för det första att ansvar för bedrägeri kan föreligga. För att ansvar för bedrägeri ska kunna utgå så krävs det bl.a en förmögenhetsöverföring, se BrB 9 kap 1 §. I ditt fall så kan jag konstatera att det inte har skett någon förmögenhetsöverföring eftersom du inte har betalat hans felparkeringsavgift. Således kan det inte bli fråga om ett bedrägeri.

Personen har dock lagt felparkeringsavgiften på din bil. Om personen hade uppsåt att du skulle betala boten, så skulle ansvar för försök till bedrägeri kunna utgå. Detta eftersom hen då har företagit en handling vars syfte kunna vara att vilseleda dig att genomföra en förmögenhetsöverföring som skulle innebära ekonomisk skada för dig och ekonomisk vinning för den personen eftersom hens skuld då hade blivit betald.

I sammanhanget ska det också sägas att ansvaret är beroende av felparkeringsavgiftens storlek. Är den för låg så kan inte ansvar utgå eftersom det då skulle bli fråga om försök till ringa bedrägeri, vilket inte är kriminaliserat, jfr 9 kap 11 § jämte 9 kap 2 § BrB.

Sammanfattningsvis så skulle jag säga att detta kan vara fråga om försök till bedrägeri. Oavsett hur det bedöms så tycker jag att du ska polisanmäla detta. I bästa fall så kommer ansvar för försök till bedrägeri att utgå, i värsta fall så händer ingenting. Som jag ser det så har du inget att förlora på att anmäla.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll