Är det ett brott att köra på ett vilt djur?

Hejsan!! En kollega säger att det inte är ett brott att köra på ett vilt. Men tittar man var det står i Trafikförordningen 3 kap. 14 § så tycker jag att det är ett brott.

"HASTIGHET

3 kap. 14 §

Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse."

Lawline svarar

Hejsan! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sen till din fråga - om det är ett brott att köra på ett vilt djur.

Du nämner 3 kap. 14 § trafikförordningen och att det skulle vara ett brott mot denna paragraf att köra på ett vilt djur. Denna paragraf handlar om att man som förare inte endast ska följa den bestämda hastighetsbegränsningen på vägen, utan även anpassa sin körning och hastighet efter rådande förhållanden (ex. mörker, halka, sikt och övrig trafik). Detta gör att risken för olycka minskar, då det kan vara lättare att undvika eventuella faror. Dock föreligger det endast straffansvar ifall föraren agerat vårdslöst i att följa denna regel (1 § trafikbrottslagen).

Det är en av de viktigaste reglerna inom körning, att man ska anpassa sig till sin omgivning för att undvika eventuella faror. Dock kan man inte undvika alla faror, och som jag tolkar lagen är det inte ett brott i sig att köra på vilt (om det inte var vårdslöst), dock är det ett brott att inte anmäla eller märka ut olyckan.

Vad du ska göra om du har kört på ett vilt djur

Som sagt, att köra på ett vilt djur är i sig inte ett brott, men det finns saker du måste göra när du har råkat ut för en viltolycka. Du ska så snart som möjligt ringa 112 och göra en polisanmälan, samt märka platsen där olyckan skett (ex. med en varningstriangel). Detta gäller även om djuret inte är synbart skadat eller ligger kvar på platsen. (26 § jaktlagen & 40 § jaktförordningen)

Det är straffbart att inte anmäla en viltolycka; det klassas som en smitningsolycka och kan ge böter.

Mer om vilka djur som räknas som vilt samt vad du ska ange i en polisanmälan hittar du på polisens hemsida.

Sammanfattning

Som jag tolkar lagen är det inte ett brott i sig att köra på ett vilt djur, men det är ett brott mot jaktlagen och jaktförordningen att inte anmäla och markera olyckan.

Sen finns det såklart saker man som förare kan göra för att undvika en viltolycka, däribland vad som sägs i 3 kap. 14 § trafikförordningen om att anpassa sin hastighet efter rådande omständigheter i trafiken.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”