Är det ett brott att i hemlighet filma boende i en villa?

FRÅGA
Om en person går in på en villatomt utan lov,utan att bli upptäckt och utan att bli tillsagd att gå ifrån tomten,det räknas väl som hemfridsbrott? Om sen samma person går fram till ett fönster och filmar med en mobilkamera person/erna som finns i huset utan deras vetskap och utan att personen som filmar blir upptäckt,är det ett brott?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör framför allt brottsrubriceringarna hemfridsbrott och kränkande fotografering. Jag redogör för dessa separat nedan.

Att gå in på en villatomt utan lov
Bestämmelserna om hemfridsbrott finns i 4 kap. 6 § brottsbalken som stadgar att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg ska dömas till böter för hemfridsbrott. En villatomt är ett hemfridsskyddat område om villan är någons bostad. Den som olovligen tränger in på tomten har således gjort sig skyldig till hemfridsbrott. Att någon smyger in på en villatomt i syfte att spionera på eller fotografera de som bor i villan bör vara att anse som ett olovligt inträngande. I ditt exempel torde således personen ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott.

Att i hemlighet filma boende i en villa
Att i smyg filma någon som befinner sig i en bostad är att betrakta som kränkande fotografering. Kränkande fotografering regleras i 4 kap. 6 a § brottsbalken som inleds:

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Fotograferingen är dock inte brottslig om den sker som ett led i en myndighets verksamhet eller om den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Undantaget om att fotograferingen inte är brottslig om den är försvarlig syftar i huvudsak till att tillvarata massmediernas rätt att uppmärksamma offentliga missförhållanden.

I ditt exempel har personen med ett tekniskt hjälpmedel (mobiltelefonen) tagit upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad. Upptagningen är att betrakta som olovlig eftersom de som befinner sig i bostaden inte har samtyckt. Personen har alltså begått brottet kränkande fotografering, såvida inte han eller hon agerade på uppdrag av en myndighet (exempelvis Polismyndigheten) eller upptagningen var befogad.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll