Är det ett brott att hota om polisanmälan?

Fråga - Är det ett brott att "hota " någon med att göra en polisanmälan om te x stöld fast man VET med säkerhet att denna personen inte gjort något brott/stöld

Bakgrund- Min pojkvän kommer hem till mig , har med sig en väskan med div kläder till hans dotter , sin dator mm. Gräl utbryter. Pojkvännen lämnar mitt hem - ej hans - i vredesmod och onykter. Ganska snart -ngn timme efter - kommer krav via sms- Lämna genast min väska annars polisanmäler jag dig för stöld.

Så frågan är alltså om något brottet begås när han framför det här. Ingen anmälan görs till polis el myndighet - för det vet jag är brott om man vet att inget brott skett.

Men att han "hotar" mig med att polisanmäla är ju för att sätta press o skapa obehag. Kravet o " hotet " framfördes flertal gånger under natten .

Dagen efter när han var nykter fick han åter in väska. Så jag behöll inte väskan på ngt vis oskäligt länge. Vilket jag förutsätter om jag gjort hade varit ngn form av brott - eller ? För ordningens skull.. numera ex...

Extra fråga - om någon håller på att göra ett brott- tex vandaliserar - är det ett brott att hota med att man ska göra en polisanmäla om den inte slutar ? Då förmår man ju någon till ett slags handlande. Om än positivt i objektiv mening - sluta med brottet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar som att du dels vill ha svar på om att hota om polisanmäla är kriminaliserat och dels vill du ha svar på din extra fråga som även har liknande inslag av första frågan. Däremot rör din extrafråga även om man kan ses som medverkan till brott "t.ex. vandalisering". Inledningsvis omfattas dina frågor av reglerna i brottsbalken. Jag vill även påpeka att din pojkvän lämnar sin väska i hemmet inte är stöld. Jag kommer inte diskutera frågan om stöld mer än så.

Är hot om polisanmälan ett hot som är kriminaliserat?

Den som lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom döms för olaga hot (4 kap 5 § brottsbalken). I ditt fall har din pojkvän inte lyft vapen mot dig utan hotat dig med en polisanmälan. Här är det viktigt att förstå att din pojkvän ska hota om att han ska göra en brottslig gärning på dig (t.ex. att han ska misshandla). I det här fallet har han hotat om att polisanmäla dig vilket inte är olagligt.

Däremot är den som förmår någon annan att göra, tåla eller underlåta något genom att hota med att anmäla personen ska dömas för olaga tvång, om hotet varit otillbörligt (4 kap 4 § brottsbalken). I ditt fall har din pojkvän hotat med att polisanmäla om du inte lämnar tillbaka hans grejer. Ett otillbörligt hot är om det har syfte att skada eller innebära ekonomisk vinning för den som hotar och ekonomisk förlust för den hotade. Enligt min bedömning är inte heller det ett hot att se som otillbörligt. Därav inte att se som olaga tvång.

Vad som avser vandalisering kan du även här förstå att det inte är brottsligt att hota om en polisanmälan. När du skriver att man förmår personens handling kan det vara värt att diskutera om det utgör medhjälp till vandalisering. Medhjälp till en brottslig gärning krävs att att personen i fråga har främjat brottet genom råd (psykiskt) eller dåd (fysiskt) (23 kap 4 § brottsbalken). Att be någon att sluta vandalisera är inte att främja brottet och således inte brottsligt.

Med vänliga hälsningar,

Moneeb MohsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo