Är det ett brott att gå hem till någon och sätta upp gravstenar på deras tomt med familjemedlemmarnas namn på?

Hej. Är det ett brott att gå hem till någon och sätta upp gravstenar på någons tomt med namn på, dessa namn är familjen som bor där, deras tomt alltså.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Handlingen du beskriver bör i alla fall kunna räknas som ofredande, vilket är en brottslig handling enigt 4 kapitlet 7 § Brottsbalken (BrB). För att det ska vara fråga om ofredande krävs:
- Att man fysiskt antastar någon annan (alltså besvärar någon på något sätt fysiskt genom att ex. knuffa någon, slita i någons kläder osv.) eller
- Att man utsätter någon annan för störande kontakter eller
- Att man att man utsätter någon annan för något annat hänsynslöst agerande
- Att handlingen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt

Vad gäller i ditt beskrivna fall?
I fallet du beskriver skulle det kunna vara en handling som innefattar att man utsätter någon annan för ett hänsynslöst agerande att sätter upp gravstenar på någons tomt med de som bor på tomtens namn på. Det anses vara hänsynslöst att lämna falska dödsbesked, och det är även sannolikt att det får anses visa uttryck för hänsynslöshet att sätta upp gravstenar på någons tomt med familjemedlemmarnas namn på gravstenarna. Mycket talar även för att det är en handling som sker för att kränka familjens frid eftersom det är en väldigt känslomässig handling som skulle påverka många familjers känsla av trygghet.

Sammanfattningsvis är det alltså troligt att handlingen skulle räknas som ett ofredande enligt 4 kapitlet 7 § BrB. Gärningspersonen kan därför dömas för brott under förutsättning att hen genomför handlingen med uppsåt.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo