Är det dubbelbestraffning av att få böter och indraget körkort?

2021-03-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Fått fortkörning av fart radar, 96km/tim. på 70km sträcka 2020-10-02. Betalar 3200sek. och tror att allt är klart.Får nu preliminärt beslut 2021-03-13 om varning som kommer att belasta mig från tidpunkten för detta beslut i 2 år. Vilket gör mig skör om annat trafikbrott skulle uppstå inom 2 år. Vilket leder till återkallelse av förar bevis.Anser att varningen är ett straff.Kan jag straffas 2 ggr. för samma brott?Strider det inte mot: Artikel 50 - Rätt att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott???Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga grundar sig om det strider mot rätten om att inte bli bestraffad två gånger om man på grund av fortkörning både får böter och att körkortet dras in.

Rätten om förbud mot dubbelbestraffning

Förbudet regleras på internationellnivå som du också belyser. Ne bis in idem, principen om dubbelbestraffning kommer i uttryck i artikel 50 i Europeiska unionens stadgar om grundläggande rättigheter och i Europakonventionens tilläggsprotokoll 7 artikel 4.1. Principen medför att en individ inte får straffas två gånger för samma brott. Vi i Sverige är bundna av att följa den EU-rättsliga regleringen eftersom vi har valt att ratificera (förpliktar sig att följa) Europakonventionen och Europeiska unionens stadgar (även känd som rättighetsstadgan).

Detta har vi gjort genom att även inför detta i vår grundlag. Det framgår av att vi inte kan förmedla lagar eller föreskrifter som strider mot konventionen (2 kap. 19 § regeringsformen). Vi måste således följa principen om Ne bis in idem.

Böter och indraget körkort

Först är det viktigt att belysa att de två åtgärderna som vidtas måste vara straff för att innebära dubbelbestraffning. Frågan blir således om böter och indraget körkort kan anses vara straff i lagen bemärkelse. Detta är något som HD har tagit ställning i NJA 2015 s. 587. Rätten framförde att både böter och indraget körkort är straff, däremot menar det att indragningen av körkortet är i så nära relevans till böter att det inte medför dubbelbestraffning.

Slutsats

Utifrån praxis och gällande rätt kan man utläsa att både få böter och indraget körkort inte är att anses som dubbelbestraffning och är således acceptabel i lagens mening.

Hoppas detta svara på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är det bara att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1228)
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?
2021-10-03 hur överklagar man fortkörningsböter?

Alla besvarade frågor (96421)