Är det dubbelbestraffning att jag fått både böter och fått en spärrtid för körkort?

Olovlig körning

Jag hade en ärrbildning på mina ögon,som gjorde att de drog in mitt Körkort.Jag har gjort fler undersökningar och är nu behörig.

Jag körde dock Bil och åkte fast för Olovlig Körning.Jag fick ett bötes belopp som skulle betalas inom 10 dagar.

Det har jag gjort.

Sen fick jag brev från Transportstyrelsen att jag fick vänta 9 månader tack vare Olovlig körning.

Jag tycker jag straffas 2 gånger för detta brott.

Har kört Bil och Motorcykel över 50 år och endast fått en Parkeringsbot.

Nu hän visar de till en parakraf att jag inte respekterar eller visar hänsyn,omdöme och ansvar.

Skulle vilja få hjälp med ett svar till Transportstyrelsen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Precis som du blivit varse finns det en möjlighet för Transportstyrelsen att återkalla ett körkort eller körkortstillstånd och utfärda en spärrtid om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon (5 kap. 3 § p6 körkortslagen).

Jag har full förståelse för att du är av uppfattningen att det sker en dubbelbestraffning, dels genom böterna du fått, dels genom återkallelsen och spärrtiden. Det finns ett förbud mot dubbelbestraffning enligt principen om ne bis in idem. Principen innebär bland annat ett förbud mot att straffas dubbelt för samma brott. En återkallelse av ett körkort eller körkortstillstånd räknas däremot inte som dubbelbestraffning.

I rättsfallet HFD 2015:31 prövade Högsta förvaltningsdomstolen ett mål vari ett körkort återkallats på grund av annat brott som körkortshavaren gjort sig skyldig till och redan straffats för. Domstolen uttalade att en återkallelse inte utgör en form av bestraffning utan en administrativ åtgärd med sociala motiv (trafiksäkerhet). Högsta domstolen har även prövat körkortsåterkallelse mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning och kommit fram till samma slutsats; en körkortsåterkallelse räknas inte som ett straff och det strider därför inte mot förbudet mot dubbelbestraffning (jfr NJA 2015 s. 587).

I ditt fall innebär det att det tyvärr inte är ett straff i lagens mening att körkortet återkallas och att du därmed endast straffats en gång (genom böterna). Givetvis kan vi däremot hjälpa dig att skriva ett svar till Transportstyrelsen. Vi kan även hjälpa dig om yttrandet till Transportstyrelsen inte ger framgång och du väljer att överklaga ärendet till förvaltningsrätten.

Om du vill ha en offert och vidare kontakt med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”