FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/04/2018

Är det diskriminering att inte ha en trådlös betalningsmaskin?

hej!

jag driver en krog i farsta .jag blir hota av två handikappat gäster att jag kan inte ta betalt i bord, jag förklara att jag ha inte trålösbetalning maskin om be dem betala i kassan och vi kan servetra till bord. men det tycker att det är disktiminering.


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det är diskrimineringslagen som är tillämplig och lagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, se diskrimineringslagen 1 kap 1 §. Diskrimineringslagen är dessutom en tvingande lag som måste följas, se diskrimineringslagen 1 kap 3 §.

I det fall ni beskriver antar jag att era kunder menar att de blir diskriminerade utifrån funktionsnedsättning i diskrimineringslagen 1 kap 1 §. Min tolkning av lagen samt den beskrivning av situationen som ni ger är dock att detta inte är diskriminering. Anledningen till det är att det inte varit ert syfte att kränka dessa personer samt att det inte är en skyldighet för er att ha en betalningsmaskin som man kan ha vid bordet.

Min slutsats blir alltså att ni inte behöver oroa dig för att ni blir anklagade för att ha utsatt de för diskriminering eftersom den situation som skett inte är olaglig i lagen mening.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Simon RydbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?