Är det brottsligt att utbyta sexuella bilder på Snapchat med en 17-åring?

FRÅGA
Hej!Läser en kurs som behandlar straffrätt och studerar för tillfället 6 kap. brottsbalken, och fick mig en tankeställare. En person som är över 15 år är ju byxmyndig och får ha samlag med en person över 18 år, men frågan är om nedanstående kan ses som någon typ av brott?Kan en myndig person, exempelvis 23 år gammal, få straffrättsliga påföljder om denna har chattat och utbytt sexuella bilder med en person som är 17 år gammal? De sexuella anspelningarna och bilderna som har skickats mellan dem, via exempelvis Snapchat, har inte sparats och har skett på bådas initiativ.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger aktualiseras 6 kapitlet i Brottsbalken (BrB) och det stämmer att en person över 15 år får ha samlag med en person över 18 år.

Brottsbalkens 6 kapitel innehåller flera regler som är till för att skydda barn. En sådan regel är 8§ 1 stycket, som kriminaliserar att främja eller utnyttja att ett barn medverkar i sexuell posering. Att ha utbytt sexuella bilder via Snapchat skulle alltså skulle falla under den här regeln. Dock omfattar 8§ 1 stycket bara barn under 15 år, och eftersom personen är 17 år blir det inget brott enligt 1 stycket.

Enligt 8§ 2 stycket ser vi att åldersgränsen är 18 år - här omfattas alltså 17-åringen. Dock måste den sexuella poseringen typiskt sett duga för att skada barnets hälsa eller utveckling. Som exempel på vad som kan skada barnets hälsa eller utveckling är om den sexuella poseringen sker på sexklubbar mot ersättning eller om poseringen är framtvingad genom våld eller hot. Eftersom bilderna har skickats på bådas initiativ och inte verkar vara skadliga för 17-åringen är min bedömning att det inte heller skett något brott enligt den här regeln.

Svaret på din fråga är alltså att det inte är brottsligt att skicka utmanande bilder på Snapchat med någon som är 17 år och 23-åringen ska alltså inte få straffrättsliga påföljder.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kan polisen se bilder som är skickade via Snapchat när de utreder brott? Även om dessa inte sparats av någon av parterna?
2017-11-09 16:53
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (328)
2020-10-23 Kan det vara olagligt att tafsa?
2020-10-22 Kan man dra tillbaka ett samtycke till sex senare?
2020-10-13 Preskriptionstid för sexualbrott mot barn
2020-09-30 Frågor kring försäljning av sexuella tjänster

Alla besvarade frågor (85447)