Är det brottsligt att uppge någon annans personnummer?

FRÅGA
En kompis (A) blev stannad av polis för att ha kört för fort vilket innebar att körkortet skulle omhändertas. Vid mötet vid polisen säger han att han inte har med sig sitt körkort och får då uppge sitt personnummer istället. Han ljuger dock och uppger ett personnummer som är hans kompis varpå polisen börjar fylla i blanketten om "körkortsomhändertagande" i fel persons namn. Min kompis (A) blir sen ifrågasatt av en annan polis och erkänner att han ljög var på han uppger sitt eget personnummer och blir misstänkt för brottet olovlig körning + hastighetsöverträdelse.Min fråga lyder, att han uppgav en annans persons personnummer (alltså ingen id-handling) när han var misstänkt för brott, är det brottsligt? Även att han inte lyckades, är det brottsligt? Om han hade lyckats, hade det blivit någon skillnad på brottskategori?Finns brotten i försöks stadiet? Mvh, Nyfiken person.PS. Ni gör ett superbra jobb som informerar allmänheten!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att uppge någon annans personnummer på det sätt som du beskriver skulle kunna utgöra brottet olovlig identitetsanvändning. Brottet innebär att man använder en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara honom eller henne. För att det ska vara brottsligt krävs också att det medför skada eller olägenhet för den vars identitetsuppgifter man har använt (4 kap. 6 b § BrB).

Det krävs inte att man använder en annan persons fysiska ID-handling, utan det räcker att man uppger någon annans personnummer för att det ska vara brottslig. Eftersom din kompis gjorde det när han var misstänkt för brott kan man också utgå ifrån att det hade inneburit skada/olägenhet om han hade lyckats.

Brottet olovlig identitetsanvändning är inte kriminaliserat på försöksstadiet (4 kap. 10 § BrB). Om man inte lyckas använda en annan persons identitetsuppgifter är det alltså inte brottsligt. Om din kompis däremot hade lyckats skulle han sannolikt ha misstänkts för trafikbrotten i kombination med olovlig identitetsanvändning.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91133)