Är det brottsligt att ta ut en för hög andrahandshyra?

Hej! Jag har förstått att Jordbalken 12 kap sedan 1 oktober 2019 har uppdaterats gällande uthyrning i andra hand. Jag har även sett något om att straff upp till 2 års fängelse kan tilldömas. Min fråga gällande detta är att min granne nu hyr ut sin hyreslägenhet i andrahand utan hyresvärdens kännedom. Hyran för denna lägenhet är ca 6000 tusen kronor och jag har fått reda på av personen som bor där idag att hen betalar 10000 kronor. Väsentligt mycket mer än de 15% man skulle kunna lägga på om den uthyrdes möblerad alltså. Förutom att min granne möjligen gör sig skyldig till skattebrott som ev. inte deklarerar denna inkomst. Finns det också ett lagbrott med tanke på svartuthyrningen med vinst som sker? Och hur kan straffet på 2 år utfärdas? Polisen hävdar att detta inte var ett polisiärt ärende. Att hyresvärden kan få kännedom om uthyrningen och säga upp kontraktet är jag medveten om.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att Jordabalkens 12:e kapitel (JB 12 kap) uppdaterades med nya regler i oktober i år. Syftet med reglerna är dels att stävja den svarta handeln med hyresrätter, men även att andrahandshyror inte ska fortsätta skena. Dessa syften är två olika ben i den nya lagstiftningen , och din fråga berör båda dessa delar.

Straffbart att överlåta hyresrätter mot ersättning

En hyresgäst kan dömas till fängelse i upp till 2 år om denne överlåter sin hyresrätt till någon annan mot ersättning (JB 12:65). Det är alltså straffbart att sälja hyreslägenheter. Den här regeln fanns redan innan uppdateringen i oktober i år, men den har blivit lite striktare. Innan var det dessutom bara brottsligt för den som sålde en lägenhet, men numera kan även köparen av lägenheten straffas (JB 12:65 b).

Hyresgästen kan förlora sitt kontrakt om andrahandshyran är för hög

Andrahandshyror på hyresrätter har blivit allt högre, vilket lagändringen är avsedd att sätta stopp för. Numera finns därför en regel om att hyresgäster som hyr ut sina lägenheter i andra hand inte får ta ut en hyra som överstiger den hyra de själva betalar. Ett tillägg på max 15 % får göras om lägenheten hyrs ut möblerad (JB 12:55 4 st).

Det är dock inte straffbart att ta ut en för hög hyra. Konsekvensen av regeln är att andrahandshyresgästen kan vända sig till hyresnämnden för att få hyran prövad. Eftersom det nu framgår tydligt vilken hyra som är skälig ska det vara lättare för andrahandshyresgäster att veta när de betalar för hög hyra. Om andrahandshyresgästen vänder sig till hyresnämnden kan förstahandshyresgästen tvingas betala tillbaka den del av hyran som överskjuter det skäliga beloppet (JB 12:55 f).

Hyresgästen, i det här fallet din granne, kan dessutom få sin hyresrätt förverkad om hen tar ut en för hög hyra och inte har någon giltig ursäkt för detta (JB 12:42 6 p). När hyresrätten är förverkad har hyresvärden rätt att säga upp kontraktet i förtid.

Otillåten andrahandsuthyrning

För att en hyresgäst ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs hyresvärdens samtycke, eller ett tillstånd från hyresnämnden. Hyresnämnden ska lämna tillstånd om hyresgästen har beaktansvärda skäl för uthyrningen, exempelvis särskilda familjeförhållanden, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort (JB 12:39-40).

Om hyresgästen inte har hyresvärdens tillstånd kan hyresrätten förverkas, vilket innebär att hyresvärden har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan (JB 12:42 5 p). Tidigare gällde att hyresgästen skulle ges en möjlighet till rättelse, det vill säga be andrahandshyresgästen att flytta, men denna möjlighet har tagits bort. Numera behöver hyresvärden inte "varna" hyresgästen innan hyresrätten blir förverkad.

Sammanfattningsvis

Enligt JB 12 kap är det brottsligt att sälja eller köpa en hyresrätt. Det har varit brottsligt att sälja hyreskontrakt länge, men det är först sedan oktober 2019 om det även gjorts brottsligt att betala för en hyresrätt. Straffet för båda dessa handlingar är böter upp till två års fängelse. Det är däremot inte brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd och dessutom ta ut för hög hyra. Konsekvenserna av dessa handlingar är endast avtalsmässiga. Hyresvärden kan säga upp avtalet med hyresgästen på grund av både otillåten andrahandsuthyrning och oskälig hyra. Det stämmer alltså vad polisen säger, det är inte en straffrättslig fråga, utan endast en avtalsmässig. Det du kan göra är alltså att upplysa hyresvärden om vad som pågår.

Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”