Är det brottsligt att svartmåla någon?

FRÅGA
Är det en brottslig handling att ta skärmdumpar på det någon skrivit på sociala medier och visa upp för ens arbetsgivare i syfte att svartmåla personen i fråga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis tillämpas brottsbalken (1962:700) (BrB) på din fråga.

Handlingen skulle kunna vara förtal

Brottet som skulle kunna aktualiseras är förtal, vilket framgår av 5 kap. 1 § BrB. För att en handling ska utgöra förtal förutsätts att:

1. En person har utpekat någon annan som klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat en uppgift om denne, och

2. Uppgiften ska lämnas i syfte att utsätta personen för missaktning

Dessutom finns det några övriga aspekter att beakta vid en bedömning av om förtal har skett. Hänsyn tas nämligen till kretsen som offret tillhör, det vill säga om kretsen skulle uppfatta informationen som missaktande, eller inte. Lämnandet av uppgiften ska typiskt sett leda till skada. Någon faktisk skada behöver inte ha uppkommit för att handlingen ska utgöra förtal.

I din situation skulle dessa skärmdumpar som du visar upp för arbetsgivaren i syfte att svartmåla denne, kunna räknas som förtal. En person (exempelvis du) har utpekat (den svartmålade) som klandervärd i sitt levnadssätt (visar upp något som denne skrivit eller gjort på sociala medier) eller lämnat uppgift om denne. Syftet med uppgiftslämnandet var att personen skulle bli utsatt för missaktning (svartmålad). Om det exempelvis rör sig om en annan anställd så skulle uppgiftslämnandet kunna rubba förtroendet för den andra anställde. Isåfall har även uppgiftslämnandet lett till skada.

Undantagen för förtal

Det finns dock vissa undantag för förtal. Enligt 5 kap. 1 § andra stycket BrB ska en person inte dömas till ansvar om:

1. Personen var skyldig att uttala sig, eller

2. Omständigheterna i fallet gjorde det försvarligt att lämna uppgiften och personen kan bevisa att uppgiften var sann/eller hade skälig grund för den.

Möjligtvis kan man i din situation anse att det var försvarligt att lämna uppgiften. Så skulle kunna vara fallet om det rör sig om en viktig fråga som en arbetsgivare bör känna till, och om detta kan bevisas. För att kunna göra en sådan bedömning hade mer information behövts.

Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattningsvis kan din situation vara fråga om förtal eftersom en person utpekas som klandervärd i sitt levnadssätt eller att annan information sprids om denne. Vidare är syftet med spridandet av uppgiften att personen ska svartmålas. Om det dock skulle anses som försvarligt att uppgiften lämnas ska man dock inte dömas för förtal. För att göra en heltäckande bedömning hade mer information behövts, exempelvis vilken typ av skärmdumpar det är fråga om. Slutligen är mitt råd till dig att inte svartmåla någon avsiktligt, utan att fundera om det är försvarligt att lämna uppgiften i fråga.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1253)
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?
2021-09-29 Får en lärare skrika och svära åt en elev?

Alla besvarade frågor (96379)