Är det brottsligt att sprida sexfilm utan samtycke?

FRÅGA
Min 15 åriga dotter och hennes pojkvän spelade in en film när de hade sex. Nu när de gjort slut så lovade han att filmen raderats, men nu har det framkommit att han visat den för minst 5 personer. Min dotter mår fruktansvärt dåligt, kan vi polisanmäla detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att sprida en sexfilm utan någon annans samtycke kan givetvis uppfattas som väldigt kränkande och obehagligt för den utsatte. Det kan även utgöra ett brott enligt Brottsbalkens (BrB) mening. 5 kap 1 § BrB stadgar att en person som "lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."

Så kallad "hämndporr" har kommit att bli en allt vanligare företeelse. Det beror troligtvis på den tekniska utvecklingen och samhällets lätt-tillgänglighet till internet och sociala medier. Hämndporr är alltså att någon publicerar nakenbilder och/eller bilder och filmer med sexuellt innehåll på en individ utan dennes samtycke. En sådan handling har i ett flertal fall bedömts som förtal. För att dömas för förtal krävs inte att bilden/filmen har publicerats utan det kan anses tillräckligt att filmen/videon har visats för andra personer. Att det kallas just för "hämnd"-porr innebär att personen måste ha haft någon typ av uppsåt att skada personen. För att personen som spridit filmen ska kunna dömas för åtal krävs att hen hade uppsåt att utsätta personen i filmen/fotot för andras missaktning eller åtminstone att hen borde ha insett att spridningen av filmen kan innebära att personen utsätts för missaktning av andra.

Ett exempel på ett rättsfall som haft liknande omständigheter som ni beskriver och resulterat i en fällande dom är domen från Svea hovrätts 2014-04-10 i mål nr B 11695-13. Den tilltalade och målsäganden hade haft en sexuell relation och vid något tillfälle har åtminstone ett av samlagen dem emellan spelats in. Huruvida detta skedde med målsägandens samtycke eller inte var oklart, men hovrätten fann det inte styrkt att samtycke saknades. Den tilltalade visade senare inspelningen för minst tre personer via sin mobiltelefon under en fest. Hovrätten angav inte vilken nedsättande uppgift som filmen förmedlade, utan nöjde sig med att konstatera att filmen uppenbarligen var ägnad att utsätta målsäganden för andras missaktning i det förevarande fallet. Hovrätten ansåg att syftet med spridandet var detta eftersom filmen visades för andra ungdomar i målsägandens umgängeskrets på den mindre ort där hon bodde. I den umgängeskretsen, men kanske inte i allmänhet, lämnade filmen en uppgift som var nedsättande. Den tilltalade dömdes för grovt förtal eftersom filmen ansågs vara ägnad att orsaka allvarlig skada.

Sammanfattningsvis: Ja, jag uppmanar er att polisanmäla denna händelse. Detta är en tydlig integritetskränkning och det är viktigt att markera att händelser som dessa inte är okej och faktiskt utgör ett brott enligt Brottsbalken.

Hoppas mitt svar hjälpte er. Önskar er all lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?