Är det brottsligt att spela hög musik på allmän väg?

Jag och min man bor i en villaförort, och det finns ett par ungdomar med EU-Mopeder som spelar för hög musik med bashögtalarna på full volym utanför vårt hus på en allmän väg, vad säger reglerna om hög musikvolym på allmän plats?

Kan man anmäla dom för något?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

4 Kap 7§ Brottsbalken behandlar brottet ofredande. Paragrafen lyder:

"Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år."

Väsentligt för om ungdomarna begår ofredande är alltså om deras höga musik är ägnad att störa er personligen. Omständigheter som kan spela roll i det enskilda fallet kan t ex vara om ungdomarna är utanför ert hus upprepade gånger. Brottet ofredande är också som paragrafen antyder väldigt brett och mycket hänsyn tas till varje enskilt fall.

Skulle brottet inte vara ägnat åt er personligen kan brottet förargelseväckande beteende bli relevant. 16 Kap 16§ Brottsbalken lyder:

" Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter."

Här är det alltså allmänheten som ska störas av oljudet istället och då ungdomarna spelar hög musik i ett villaområde kan detta täckas av lagparagrafen. Men även här tas hänsyn till enskilda omständigheter i varje fall.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Eric NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo