Är det brottsligt att skriva till någon att man hoppas den dör?

Jag fick reda på att min f.d. partner varit otrogen. Mitt beteende gick överbord och jag sade i text att "jag önskar du inte levde" och "jag hoppas du dödas". Jag bad om ursäkt över detta och jag sade att jag var stressad och att jag inte menade något av detta. Jag avslutade min kontakt med denne men har nyligen fått reda på att hen funderat på att polisanmäla mig. Jag har flera gånger bett om ursäkt över detta och inte upprepat något. Detta var enbart något som hände under en hetsad stund. Vad för brott kan jag dömas till och hur troligt är det att jag faktiskt döms till ett brott? Kan detta medföra karriärmässiga konsekvenser (svårigheter att få jobb, förlust av nuvarande jobb)? I mitt försvar lider jag av psykisk ohälsa och vårt förhållande har inte varit stabilt. Hen har varit mycket problematisk under förhållandet och orsakat konflikter samt argument trots mitt bästa att försöka de-eskalera situationer.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om brott finns i Brottsbalken (Brb) vilket är den lag jag kommer utgå ifrån.


Är det brottsligt att skriva att man önskar någons död?

Att skriva till någon att man hoppas denne dör skulle kunna utgöra olaga hot vilket är brottsligt enligt 4 kap 5 § BrB. Olaga hot innebär att man hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Även förtäckta hot, där en brottslig gärning på något sätt antyds, kan utgöra olaga hot. Att skriva till någon att man önskar att denne dödas skulle alltså kunna utgöra olaga hot.


Men, hotet måste som nämnt även vara allvarligt menat och därigenom ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos personen. Att i ett bråk med någon man känner i affekt slänga ur sig sådana meningar kan knappast vara att anse som allvarligt menade och det framstår inte som troligt att ett sådant hot skulle kunna förverkligas. Även om man självklart inte bör skriva att man önskade någon död, oavsett vem, tror jag inte att du behöver vara orolig över att dömas för något brott.


Hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor till oss!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo