Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?

FRÅGA
Hej. För ett litet tag sedan så satt jag och mina kompisar och skrev med varandra i en helt sluten grupp på internet. Kortfattat så blev det så att vi skrev några sexuella skämt om några tjejer vi kände och en av de som var med i den slutna gruppen tog bilder på chatten och skickade det till en av de tjejerna vi skrev om. Ingen av tjejerna vill väcka något åtal om detta så det är inget jag är rädd för men jag bara undrar om tjejerna skulle vilja anmäla detta, skulle vi då kunna bli dömda för sexuellt ofredande även om det skrevs i en helt sluten grupp och det enda sättet nån av tjejerna skulle kunna se våra sexuella skämt var om någon av oss skickade det till tjejerna, vilket alltså hände. Hade jag kunnat bli dömd för sexuellt ofredande om jag skrev sexuella skämt i en sluten grupp och någon annan i gruppen skickade vidare skämten till tjejerna som skämten berörde?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk grundlag har man i yttrandefrihet vilket innebär att man har rätt att uttrycka tankar och åsikter fritt (1:1 YGL). Att skriva sexuella saker om en annan person kan vara brottsligt och relevanta bestämmelser finns i brottsbalken (BrB) och 5 kap. 1 YGL.

Förtal

Ur ett straffrättsligt perspektiv är det främst förtal (5 kap. 1 § BrB) som blir aktuellt i detta fall. Sexuellt ofredande är inte aktuellt.

Förtal är ett ärekränkningsbrott och begås när någon utpekar en annan som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.

Ärekränkningsbrotten, det vill säga förtal och förolämpning, är lite speciella brott eftersom de inte faller under allmänt åtal, som de flesta andra brott.

Att skriva saker i en sluten grupp är tillåtet, om det inte utgör förtal eller förolämpning. Gruppens storlek spelar inte så stor roll för huruvida det som skriv utgör ett brott eller inte, utan det handlar om vad som skrivs och hur det uppfattas av andra.

Sammanfattningsvis, att skriva sexuella skämt om någon kan vara brottsligt och du kan göra dig skyldig till förtal om tjejen väcker åtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1252)
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?
2021-09-29 Får en lärare skrika och svära åt en elev?
2021-09-23 Begår man ett brott om man säger till en polisman, önskandes att nästa person denne påträffar ska döda polismannen?

Alla besvarade frågor (96356)