Är det brottsligt att skapa en falsk profil på sociala medier och uttrycka sig nedsättande om personen som profilen avser?

FRÅGA
Om en person gör en falsk profil av någon annan på sociala medier, exempelvis genom facebook, och utnyttjar detta för att försöka skapa en dålig bild av den personen som den falska profilen ska föreställa (exempelvis skriva förolämpande saker på den falska profilens sida), vad säger lagen om detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det du beskriver kan utgöra olovlig identitetsanvändning (4 kap 6 b § brottsbalken). Brottet består av att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda sig av en annan persons identitetsuppgifter. För att vara brottsligt måste handlingen ge upphov till skada eller olägenhet för den person vars uppgifter används.

Bestämmelsen tar bland annat sikte på den situation du beskriver, det vill säga situationer där någon upprättar ett konto på sociala medier i annans namn. Kravet på olägenhet tycks vara uppfyllt i detta fall eftersom brott kan föreligga redan genom att kontot skapats och finns tillgängligt på internet, då enbart förekomsten av ett sådant ”falskt” konto hos den drabbade kan inge en påtaglig känsla av utsatthet och obehag.

Påföljden för olovlig identitetsanvändning är böter eller fängelse i högst 2 år.

Situationen du beskriver kan också utgöra förtal (5 kap 1 § brottsbalken). Förtal föreligger när någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som typiskt sett utsätter personen för andras missaktning. Om brott begåtts i det fall du beskriver beror därför på kommentarernas innehåll. Uppgiften skall vara av nedsättande beskaffenhet. Det skall vara fråga om vad som kan sägas vara en uppgift och inte bara ett värdeomdöme, men det krävs inte att uppgiften är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Att påpeka är att gärningen inte är brottslig om lämnandet av uppgiften försvarlig och uppgiften var sann eller personen hade skälig grund för den.

Förtal ligger inte under allmänt åtal (dvs inte under åklagare åtalsplikt), utan måste i regel väckas av den som blivit förtalad. Påföljden för förtal är böter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1237)
2021-07-31 Är det olagligt att kalla någon för hora?
2021-07-31 Förtal och rättsprocessen bakom
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?

Alla besvarade frågor (94564)