Är det brottsligt att säga att en person inte får parkera på en gata?

Är det brottsligt att säga till en bil att han inte får parkera på en gata?

Exempel: en husbil står på en gata och när ägaren kommer till bilen säger andra människor till hen att husbilen måste flyttas t.ex, för att de tycker den tar plats eller att de som bor på gatan inte kan parkera. Är detta brottsligt och jag tänker då på trakasserier kanske eller någon form av hot brott??

Kan ägaren till husbilen polisanmäla trakasserier?

Lawline svarar

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är ett brott att säga åt någon att personen inte får parkera sin bil eller husbil på en viss plats. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter så blir mitt svar mer generellt.

Ett brott måste vara beskrivet i lagen

För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver att handlingen är brottslig och vilket straff man kan få om man begått brottet. (Brottsbalken 1:1).

Olaga hot är ett brott. För att något ska utgöra ett olaga hot så krävs att den som hotar använder ett vapen eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom hos den hotade. (Brottsbalken 4:5). Ett olaga hot innebär alltså att någon hotar att skada någon eller någons saker. För att hotet ska vara brottsligt måste den som blir hotad uppfatta hotet som allvarligt menat. Av frågan framkommer inte något som skulle kunna bedömas som olaga hot.

Vissa former av trakasserier kan utgöra brottet ofredande. Ofredande är när en gärningsperson handgripligen antastar eller genom skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende på annat sätt ofredar någon annan (Brottsbalken 4:7). Att exempelvis knuffa, peta eller spotta på en person kan vara ofredande. Också att stå utanför en persons lägenhet och skrika/föra oväsen under längre tid kan vara ofredande. Att säga åt någon att den inte får parkera på ett visst ställe kan i regel inte anses utgöra ett ofredande.

Sammanfattningsvis utgör det inte ett brott i sig att säga åt en annan person att hen inte får parkera där. Det kan däremot utgöra ett brott, olaga hot, om exempelvis personerna samtidigt hotar att skada personen om hen inte flyttar bilen.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Charlotta NermarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo