Är det brottsligt att rymma från LVM - boende?

2020-05-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
En person avviker från låst LVM, vad händer med personen juridiskt
SVAR

Jag har uppfattat det som att du undrar huruvida det kan få några rättsliga konsekvenser när en intagen rymmer från ett så kallat låst LVM-boende.

Att rymma från ett LVM-boende är inget brott varför en sådan avvikelse inte kommer att bestraffas straffrättsligt.

Att avvika från låst vård kan dock få konsekvenser för den pågående vårdens längd. Till vårdtid räknas nämligen inte den tid som den intagne olovligen avviker från boendet (21 § LVM). Naturligtvis kan avvikelser av detta slag så som många andra omständigheter påverka beslut kring vården i övrigt.

Personen som avviker kommer att efterlysas och återföras till boendet för fortsatt vård.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1136)
2020-06-30 Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?
2020-06-30 Kan en underårig få tilläggsavgift i kollektivtrafiken?
2020-06-30 Tillstånd för vernissage
2020-06-30 Får ett företag som är under rekonstruktion neka mig att använda mitt presentkort?

Alla besvarade frågor (81705)