Är det brottsligt att ringa någon upprepade gånger?

FRÅGA
Är det olagligt att ringa en kändis (4 gånger) som skrivit upp sitt nummer på en social medie (i syfte att man ska swisha numret som betalning för en tjänst)? Räknas det som trakasserier om kändisen i frågan inte sagt ett ord utan endast svarat en gång och då inte sade något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år, se 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB).

Att utöva telefonterror kan betraktas som ofredande och därmed vara brottsligt. Vid bedömningen av om upprepade samtal utgör ofredande tas hänsyn bl.a. till hur många samtal som ringts, om personen som samtalen gått till gjort det klart att denna inte vill bli kontaktad, vad som sägs i samtalen och vid vilken tidpunkt som samtalen sker ( t.ex. om personen ringt nattetid). Att telefonnumret finns synligt kan också vara en faktor som spelar in, men inte nödvändigtvis. Det är svårt att göra någon fullständig bedömning av din situation då jag inte vet vad du sagt i samtalen eller vid vilken tidpunkt som du ringt, men det är inte helt uteslutet att det skulle betraktas som ofredande, även om risken är liten eftersom att det rör sig om relativt få samtal.

Mvh

Fick du svar på din fråga?