Är det brottsligt att öppna någon annans post?

FRÅGA
Hej! Är det brottsligt att öppna någons annans post utan dennes vetskap, eller gömma den? Har det någon betydelse ifall posten som undanhålls är reklam, eller av allvarligare karaktär som den egentliga mottagaren behöver veta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Nedan redogör jag för de regler som finns angående att öppna någon annans post.

Den som olovligen öppnar någon annans post gör sig skyldig till brytande av post- eller telehemlighet (4 kap. 8 § brottsbalken) alternativt intrång i förvar (4 kap. 9 § brottsbalken). Förenklat kan man säga att skillnaden på de två bestämmelserna är var i postkedjan posten befinner sig. Brytande av post- eller telehemlighet tillämpas då postförsändelsen olovligen öppnas när den är på väg till adressaten, det vill säga från det att den skickats till dess att den når mottagaren. Har posten däremot nåt adressaten, det vill säg mottagits eller levererats i brevlådan, men därefter fortfarande är förseglad, då rör det sig om intrång i förvar. Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst två år.

Sammanfattningsvis är det brottslig att öppna någon annans brev, detta gäller samtliga brev till personen i fråga. För att kunna dömas krävs emellertid uppsåt. Det är alltså inte brottsligt att av misstag råka öppna någon annans post. Skulle man däremot läsa igenom posten efter att misstaget upptäckts kan det vara straffbart. Därutöver är det heller aldrig okej att gömma brev.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1229)
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende

Alla besvarade frågor (96482)