Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?

Hej, mina föräldrar och jag har en dålig relation. Jag är myndig, har egen bil och bor med min sambo. De har vid ett flertal tillfällen nu stått vid min bil (min jobbplats), efter jag slutat och försökt prata med mig. Jag har bara suttit mig i bilen och åkt iväg. Men idag stod båda där och jag gick till bilen som vanligt. När jag satte mig så låste jag och då började min pappa banka på rutan och rycka i handtaget för att försöka få upp dörren. Har även skickat ett röstmeddelanden där jag förklarar att jag inte vill ha kontakt med dem. Min fråga är ifall det är olagligt att de håller på så? Om inte blir det olagligt om de forsätter med detta beteende?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att utsätta någon för störande kontakter betecknas som ofredande om det typiskt sätt kränker din frid

Inom brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken), inryms att någon annan utsätter någon för störande kontakter. Med störande kontakter avse dels kontakter vid personliga sammanträffanden, men också på andra sätt såsom vid elektronisk kommunikation. Kontakterna kan vara upprepade och oönskade och kan beroende på antal och när de sker och hur de sker, ha den effekten att de stör nattsömn, koncentration, arbete eller andra aktiviteter. De kan också frammana känslor som oro och obehag. Av betydelse, utöver antalet, tidpunkten och hur de skett, bör också vara vad kontakterna inneburit. Om det är fråga om nedsättande och kränkande budskap, kan ett mindre antal meddelanden krävas, jämfört med till innehållet harmlösa eller innehållslösa kontakter. Ofredande kan även begås genom "annat hänsynslöst agerande"

De störande kontakterna måste även vara "ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt" för att betecknas som ofredande. Med detta avses att de störande kontakterna typiskt sett måste vara av arten att någons frids kränks. Det behöver därmed inte uppkommit någon fridskränkning i det enskilda fallet, utan bedömningen utgår från vad en person i din sits rimligen behöver tåla.

Att dina föräldrar uppsöker dig skulle kunna bedömas som ofredande

Som jag förstår det har din pappa vid flertalet tillfällen dykt upp vid din bil och försökt prata med dig och jag skulle därför beteckna det som att du blir utsatt för störande kontakter då de är vid upprepade gånger samt oönskat från din sida. Jag är osäker på om enbart detta skulle ha varit tillräckligt för att anse som ett ofredande, då jag skulle anse att man typiskt sett får tåla som en dotter att ens föräldrar försöker ta kontakt med en (även om jag kan förstå att det är jobbigt). Det verkar dock som att kontakten i viss mån ökat och eskalerat till att bli mer fysiskt, och för dig skulle kunna uppfattas som obehagligt. Man kan åtminstone argumentera för att man inte rimligen behöver tåla att sin pappa bankar på rutan och rycker i handtaget för att få upp dörren. Den omständigheten talar därför mer för att handlingarna kränker din frid.

Som svar på din fråga så kan det vara brottsligt att de uppsöker dig på ditt jobb. För att dömas för ett brott måste dina föräldrar också ha uppsåt, dvs de måste åtminstone inse att det finns en risk att de kränker din frid genom att uppsöka dig. Då du har lämnat flertalet meddelande där du förklarar att du inte vill ha kontakt med dem, torde det föreligga uppsåt.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin HedlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”