Är det brottsligt att låta sitt barn provköra bil?

2017-11-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hur straffbart är det att som vårdnadshavare låta sitt barn få prova att köra bil?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring huruvida en minderårigs (ett barns) bilkörning och vårdnadshavarens tillåtelse till bilkörningen utgör brott. I svaret på frågan utgår jag från att ett giltigt körkortstillstånd saknas i fallet.

Frågor som dessa regleras i trafikbrottslagen (TBL) och brottsbalken (BrB).

Gällande barnets eventuella brottslighet:

Olovlig körning

Om någon:
* uppsåtligen,
* kör ett körkortspliktigt fordon,
* utan att vara berättigad att köra ett sådant fordon,
kan denne dömas för olovlig körning till böter.
(3 § 1 stycke TBL).

Vad det gäller uppsåtet (dvs. avsikten med handlingen) räcker det med ett s.k. likgiltighetsuppsåt för att bli dömd. Ett likgiltighetsuppsåt innebär att barnet insåg att det fanns en risk för att effekten skulle följa/förverkligas av barnets handlande eller att omständigheten förelåg, men att barnet var likgiltig till detta. Alltså måste barnet när han/hon vidtar åtgärden att provköra bilen inse att ett körkortspliktigt fordon olovligen (pga. avsaknad av körkortstillstånd) förs fram i trafiken och att han/hon är likgiltig (dvs. förhåller sig passiv) till att detta inträffar.

Fordonets förande måste självklart kräva ett körkort eller giltigt körkortstillstånd för att brottet ska bli aktuellt. Eftersom att det rör provkörningen av en bil, är detta uppfyllt.

Kan barnet inte visa upp ett giltigt körkortstillstånd är barnet heller inte berättigad att köra bilen, vilket gör att det sista kravet också uppfylls.

Observera dock att barnet kan begå en brottslig gärning oavsett hur gammal han/hon är men att denne måste ha fyllt femton år för att kunna dömas till en påföljd. Däremot kan den som är under femton år och som har begått en brottslig gärning bli föremål för andra samhällsingripanden än brottspåföljd, ex. åtgärder vidtagna av socialtjänsten.
(1 kap. 6 § BrB).

Gällande vårdnadshavarens eventuella brottslighet:

Medverkan till olovlig körning

Om någon:
* uppsåtligen eller av oaktsamhet,
* som förare av ett körkortspliktigt fordon,
* tillåter någon annan att föra sådant fordon utan att denne är berättigad till detta,
döms denne till böter.
(3 § 3 stycke TBL).

För medverkan till olovlig körning krävs alltså inget uppsåt. Det räcker med att gärningen är oaktsam och att vårdnadshavaren är oaktsam, dvs. att vårdnadshavaren vet om eller borde veta om att risken med barnets förande av körkortspliktigt fordon (bil) utan ett giltigt körkortstillstånd leder till effekten olovlig körning, utan att vara likgiltig till detta.

Sammanfattningsvis kan barnets bilkörning och vårdnadshavarens tillåtelse av bilkörningen utgöra brottsliga gärningar i form av olovlig körning och medverkan till olovlig körning och resultera i böter som brottspåföljd.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1253)
2021-12-07 Straff för trimmad moped
2021-12-07 Smitning från trafikolycka
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?

Alla besvarade frågor (97723)