Är det brottsligt att lämna osanna uppgifter i syfte att skada?

Mitt ex hotar att skicka min dom och hittar på mer saker som ej är sant till min chef i syfte att jag ska bli av med arbetet.

Får hon göra så.

Om ej, vad är det för brott samt straff

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal finns reglerat i 5 kap 1 § brottsbalken. " Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."

Ditt ex har hotat att sprida en dom och osanna uppgifter om dig, domen är iofs inte påhittad av honom. Det är irrelevant för förtalsbrottet om uppgiften är sann eller inte sålänge det inte på annat sätt är försvarligt. Det räcker inte med ett utpekande om en person som brottslig, utan brottet i sig måste typiskt sett medföra andra personers missaktning. Mindre allvarliga brott, som trafikförseelser och liknande, har inte ansetts vara ett brott där uppgift om detta till tredje man kan leda till förtal. Beroende på vad din man säger så kan detta vara förtal.

Om du vill driva frågan vidare kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap 5 § brottsbalken. Åtal för förtal är ett s.k. målsägandebrott, vilket innebär att det är du som målsägande, och inte en åklagare, som måste väcka åtal. Detta innebär att den förlorande parten betalar rättegångskostnaderna.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban DautajRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo