FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB04/07/2018

Är det brottsligt att lägga ut bilder på någon som skickat dickpics till mig?

Hej!

Om någon skickar en dicpic till mig utan att jag vill det och jag lägger ut hans profil på Facebook för att han ska fatta att det inte är okej att göra så och även skickar den bilden vidare till hans vänner, chef och familj(inte till barn under 20år). Är det något jag kan åka dit på eller handlar det mer om att jag försvarar mig verbalt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första vill jag bara förklara lite kort vad som rent legalt gäller vid skickande av dickpics. Dickpics är olagliga om det skickas till någon utan samtycke och personen ifråga känner sig sexuellt kränkt av bilden eller om den som skickat bilden har haft till syfte att kränka den andre. Klassificeringen av brottet är sexuellt ofredande vilket leder till att killen som skickade bilden till dig kan få betala böter. I värsta fall kan en person som sexuellt ofredat dömas till två års fängelse [6 kap. 10 § andra stycket BrB].

Om du skickar runt bilderna kan det klassificeras som förtal eftersom du pekar ut honom som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt genom att skicka runt en bild som är till för att få människor att ändra sin åsikt om honom [5 kap. BrB]. Det finns dock vissa undantag då man kan gå ansvarsfri från förtal och det är om det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgifterna och om man visar att uppgifterna varit sanna. Kom ihåg att förtal normalt sätt är ett målsägandebrott vilket innebär att det är brottsoffret som ska väcka talan i domstol. Det är bara om den killen du lägger ut bilder på vill väcka talan mot dig som det kan bli aktuellt att ställa dig till svars för förtal.

Tidigare har man dömt på det viset att personen som förtalat [du] går ansvarsfri när dennes intresse ansetts vara större än den som utsätts för ärekränkningen. Man har också tagit hänsyn till rätten till yttrandefrihet och att skapa debatt i samhället eftersom detta är en av grundpelarna i det demokratiska statsskicket i Sverige. Det är upp till åklagaren att visa att du uppfyller försvarlighetskriteriet. Om du gör det finns det alltså en möjlighet för dig att gå ansvarsfri om domstolen anser ditt intresse att sprida bilderna på honom vara större än att han skyddas från att kränkas. Det är dock som sagt ingen bedömning jag kan göra utan det är upp till domstolen att göra avvägningen.

Det är viktigt att tänka på att storleken av spridningskretsen kan påverka hur allvarligt förtalet är. Eftersom du tänkte publicera en bild på honom på Facebook är det en stor publik som kan ta del av bilden vilket gör att det kan ses som grovt förtal och då krävs det ännu mer för att du ska gå ansvarsfri.

Min slutgiltiga bedömning

Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen du givit mig gör jag bedömningen att det finns en risk att du döms för förtal om du blir åtalad av killen som du tänkt lägga upp bilder på. Det finns en möjlighet att ditt spridande av bilderna ses som försvarligt men det är upp till åklagaren att göra den intresseavvägningen. De kommer göra en avvägning mellan intresset att du fritt ska få yttra dig och att skydda killen från att bli kränkt. De kommer också ta hänsyn till den stora publik du når ut till. Jag kan bara säga vad de kommer basera sin bedömning på men jag kan inte säga hur de kommer döma. Hoppas detta var tillräcklig vägledning för dig ändå för att fatta ett beslut.

Som ett sista råd vill jag säga att om du inte gjort det redan så borde du polisanmäla honom för att ha skickat dickpicen till dig istället för att utlämna honom på internet. Då finns det ingen risk att du straffas. Kontakta polisen på 114 14 eller gå till en polisstation och anmäl honom. Därefter kan du begära ett målsägarbiträde som är en person som förordnas av allmän domstol för att hjälpa folk som utsatts för brott. Om åtal väcks kan du yrka [begära] på skadestånd.

Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Hittade du inte det du sökte?