FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott17/03/2020

Är det brottsligt att köra bil utan körkort?

Vi var två i en bil och körda mot rött ljus i mycket hög hastighet. Bilen stoppas av polisen och bakom ratten sitter min fru. När hon ombeds att visa körkortet, berättar hon att hon inte har något. Hon berättar att det som var och at vi är på väg till sjukhuset, eftersom vår dotter fått feberkramper och att jag som sitter i baksätet, har druckit alkohol och

därför inte kunde köra bilen.

Vi undrar om:

- Kan min fru misstänkas för några brott och i så fall vilka enligt lagrum?

- Finns det någon möjlighet för min fru att undgå straffrättsligt ansvar och i så fall på vilka

grunder och lagar?

Tack

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Är det brottsligt att köra bil utan körkort?

Att köra bil utan körkort är ett en brottslig handling som kallas olovlig körning (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Paragrafen anger att den som uppsåtligen (medvetet) framför ett körkortspliktigt fordon (exempelvis en bil) utan att vara berättigad att framföra ett sådant fordon doms för olovlig körning till böter.

Om personen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat, eller om brottet skett vanemässigt eller annars är att anse som grovt, kan personen dömas till fängelse i högst sex månader.

Vilka möjligheter finns att undgå straffrättsligt ansvar efter att ha kört bil utan körkort?

Om din fru tidigare är ostraffad, kan beslut om åtalsunderlåtelse aktualiseras eftersom påföljden för brottet är böter och något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts (20 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken). Åtalsunderlåtelse innebär att något åtal inte väcks och att något straff inte döms ut.

Eftersom din fru erkände att hon inte har något körkort kommer åklagaren förmodligen att utfärda ett strafföreläggande istället för att väcka åtal och inleda en rättegång (48 kap. 4 § rättegångsbalken). Strafföreläggandet ersätter rättegången. Din fru kommer behöva godkänna strafföreläggandet, samt betala det angivna bötesbeloppet.

Oavsett om åklagaren beslutar om strafföreläggande eller om åtalsunderlåtelse så kommer polisen registrera brottet i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister).

Sammanfattning

Din fru har inget körkort och är därför inte berättigad att köra bil. Eftersom hon medvetet kört bil utan körkort kan hon dömas till böter för olovlig körning enligt 3 § lag om straff för vissa trafikbrott.

Möjligheterna för din fru att helt undgå straffrättsligt ansvar är begränsade. Däremot kan hon godkänna strafföreläggandet och på så sätt slippa rättegång i domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo