Är det brottsligt att köpa ett föremål som man vet är stulet?

FRÅGA
Är det ett brott att köpa något som man vet är stulet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Handel med saker som är stulna klassas som häleri. Det finns flera typer av häleri beroende på vad för typ av saker det rör sig om. Eftersom det framgår av din fråga att du undrar över en sak som är stulen så klassas det som sakhäleri. Reglerna kring häleri regleras i brottsbalken (BrB).

Vad är rekvisiten för sakhäleri?

Objekt för sakhäleri kan vara föremål eller pengar. Den som på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott döms för häleri till fängelse i högst två år (9 kap. 6 § BrB). Det första rekvisitet som ska vara uppfyllt för att man ska kunna dömas för häleri är alltså, att man tar befattning med något som är frånhänt genom brott på ett sätt som är ägnat att försvåra återställandet. Det andra rekvisitet är att det ska ha skett med uppsåt. Att köpa ett stulet föremål är ett exempel på ett straffbart agerande som omfattas av sakhäleri eftersom du känner till att föremålet du köper är stulet. Man har då uppsåt i och med köpet och att köpa ett föremål räknas som att man ägnar att försvåra ett återställande. Om det rör sig om ett brott som anses som ringa (av mindre grad) så kan man dömas för häleriförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 7§ BrB). Som svar på din fråga så är det alltså brottsligt att köpa ett föremål som du vet är stulet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (416)
2021-01-17 Vilka konsekvenser får felaktig tidsrapportering på jobbet?
2021-01-16 Försök till bedrägeri
2021-01-15 Kan jag polisanmäla för bedrägeri?
2021-01-15 Stöld eller bedrägeri?

Alla besvarade frågor (88462)