Är det brottsligt att klättra upp på skoltak?

FRÅGA
Är det olagligt att bestiga ett tak som ägs av kommunen? Bevittnade nämligen en sådan företeelse idag där två män klättrade upp på skoltaket och undrar om detta är straffbart.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i brottsbalken(BrB).

Att klättra upp på kommunens tak utan att ha tillstånd till det innebär att man troligen gör sig skyldig till olaga intrång(BrB 4:6 2st). För normalgraden av detta brott är straffet böter.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll