FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB29/05/2022

är det brottsligt att kalla någon rasist?

Jag arbetar som butikskonyrollant och griper dagligen människor för stöld eller skadegörelse och får ofta kastat i ansiktet att jag är rasist eller att den gripen säger: -det är bara för att jag inte är svensk som du gör detta. Detta börjar bli jobbigt då det verkligen har med saken att göra utan griper för att jag ser en stöld eller skadegörelse begås. Jag är trött på att bli kallad rasist och är det anmälningsbart?

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag förstår att det säkert måste vara påfrestande att höra sådana anklagelser. De brotten som kan aktualiseras är främst ärekränkningsbrotten. Att kalla någon rasist skulle kunna falla under brottet förtal, vilket innebär att man pekar ut annan som klandervärd i sitt levnadssätt, på ett sätt som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1§ brottsbalken). Att kalla någon för rasist skulle kunna uppfylla kravet för ”ett klandervärt levnadssätt” eventuellt, men problemet är att utpekandet måste ske till någon annan än bara den som anklagas. Så om de endast säger till dig att du är rasist, skulle förtal inte bli aktuellt, det krävs att uppgiften sprids till någon annan. Om så inte är fallet, kan istället brottet förolämpning bli aktuellt, vilket innebär att man riktar beskyllning eller nedsättande uttalande mot annan, om gärningen är ägnad att kränka den andras självkänsla eller värdighet (5 kap. 3§ brottsbalken). Det räcker att uttalandet typiskt sett är sådan att den kan anses orsaka kränkning, och bedömningen ska göras mot bakgrund av omständigheterna vid tillfället, det kan alltså ses som både försvårande och förmildrande beroende på i vilket sammanhang och till vem ett sådant uttalande kommer till uttryck. Alla nedsättande kommentarer är dock inte brottsliga, utan det finns ett visst mått av tålighet som krävs. Var denna gräns går, måste göras mot bakgrund av samtliga omständigheter vid tillfället. Det är inte omöjligt att en domstol skulle beakta omständigheten att en person känner sig kränkt, eller uttalar sig i affekt, och att uppsåtet kanske därför inte är uppfyllt. 

Att kalla någon rasist skulle kunna utgöra brottet förtal, om det sägs till en tredje person, eller annars eventuellt förolämpning. Det svåra med dessa brott är dock att polis och åklagare inte är skyldiga att driva förundersökning och åtala detta brott, då det inte som utgångspunkt är ett allmänt åtal. Det innebär att om du skulle vilja ställa någon till rätta för dessa brott, kommer du troligtvis behöva stämma de själv i domstol och driva din egen talan utan åklagare. Du kan alltid anmäla det till polisen i vilket fall, och låta de avgöra vilket brott och om förundersökning kan inledas. Annars får du själv stämma till domstol, men då ska du också själv bevisa vad som har sagts, och att det är ett brott. I det läget rekommenderar jag dig att kontakta en brottmålsbyrå som kanske kan hjälpa dig att formulera din talan, annars rekommenderar jag dig att försöka trycka på att det utifrån samhällsklimatet blivit ett väldigt negativt betonat ord att pekas ut som rasist, och att det i din yrkesroll innebär en kränkning. Det är då viktigt att du trycker på omständigheter som verkligen medför att din värdighet är kränkt. 

Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! 

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare