Är det brottsligt att inte betala den höga hittelönen som man har utlovat?

FRÅGA
Hej! Är det brottsligt att utlova en hittelön, stor summa till den som hittar ens försvunna katt och sedan vägrar betala ut hittelönen ifall någon skulle hitta katten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om brott finns bland annat i brottsbalken (BrB). Andra bestämmelser som jag tar upp i mitt svar finns i lagen om hittegods (HittegodsL) och lagen angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL).

Är det brottsligt att utlova hittelön och inte betala den?

Det kan anses att den som utlovade den höga hittelönen har lurat den personen som faktiskt har hittat den försvunna katten och lämnat tillbaka den, om inte den höga hittelönen utbetalas. Eftersom det alltså handlar om att luras, så kan det bli aktuellt att diskutera om det personen begår någon form av bedrägeri eller annan oredlighet (BrB 9 kap.).

Det hade kunnat vara relevant att tala om bedrägeri (BrB 9 kap. 1 §) och oredligt förfarande (BrB 9 kap. 8 §) i det aktuella fallet. Gällande båda brotten krävs det dock en skada för den andra personen. Det kan inte anses att det uppstår en skada eftersom personen exempelvis inte går miste om något som den hade. Detta eftersom personen är skyldig att lämna tillbaka katten. Därutöver bör det inte heller anses att personen vilseleds till en handling, eftersom personen som sagt ändå är skyldig att lämna tillbaka katten eftersom personen inte är den rätte ägaren till katten.

Därmed bör det inte vara brottsligt att utlova en hittelön av en stor summa och inte betala ut hittelönen om katten upphittas.

Är löftet bindande?

Det kan diskuteras om löftet om att ge en stor summa i hittelön innebär en utfästelse om gåva (GåvoL 1 §). Detta eftersom värdet på katten inte motsvarar den höga hittelönen. Det finns däremot inget skriftligt gåvobrev som har överlämnats till den som hittade katten. Gåvolöftet har inte heller riktats mot en specifik gåvomottagare. Därmed är inte löftet om en hög summa i hittelön en bindande utfästelse om gåva.

Det har därutöver inte uppkommit någon annan typ av avtal eftersom hittelönserbjudandet inte har riktats till en specifik personen. Ägaren och den som hittade katten har inte heller kommit överens om något efter att katten hittades.

Rätt till hittelön

Även om det inte är brottsligt i sig att utlova den höga hittelönen och att löftet i sig inte är bindande, så uppstår det andra konsekvenser av att en person hittar någons försvunna katt.

Den personen som hittar katten är skyldig att underrätta ägaren eller polisen om detta utan oskäligt dröjsmål (HittegodsL 1 §). Om personen inte gör detta gör den sig skyldig till fyndförseelse (BrB 10 kap. 8 §).

Ägaren har dock endast rätt att få tillbaka katten i utbyte mot att ägaren betalar en skälig hittelön till den som har hittat katten (HittegodsL 3 §). Som en skälig hittelön brukar man generellt räkna med tio procent av sakens marknadsvärde. Ifall det uppstår en tvist om lösensummans belopp, så ska frågan avgöras i domstol.

Ägaren ska även betala upphittarens och polisens kostnader i anledning av fyndet. De kostnader som upphittaren kan kräva ersättning för är exempelvis transport- och förvaringskostnader.

Sammanfattning

Det är inte brottsligt i sig att utlova en stor summa i hittelön och inte betala den, även om någon hittar den försvunna katten. Däremot har upphittaren rätt till en skälig hittelön. Ägaren kommer alltså vara skyldig att betala hittelön till personen för att den ska kunna få tillbaka katten, och generellt brukar man räkna med tio procent av marknadsvärdet på det som hittats. Det kommer alltså inte vara möjligt för ägaren att helt slippa undan att betala hittelön.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (437)
2021-04-06 Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik
2021-04-05 Oaktsamhet vid telefonbedrägeri
2021-03-29 Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?
2021-03-28 Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

Alla besvarade frågor (91196)