Är det brottsligt att hota med att sprida en obetald faktura på sociala medier?

Hej

En säljare hota med att sprida en obetald faktura på alla sociala medier om fakturan inte betalas omgående. Är det ett brott som har begåtts av säljaren?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förtal:

Att peka ut någon som klandervärd i sitt levnadssätt kan klassas som förtal, se 5 kap. 1 § brottsbalken (brb).

Man kan inte dömas för förtal om uppgifterna varit sanna OCH utlämnandet av dessa varit försvarligt med hänsyn till omständigheterna, se 5 kap. 1 § andra stycket brb. Att fakturan faktiskt är obetald och att säljaren har rätt till sina pengar, talar inte till hans eller hennes fördel i prövningen om en spridning av fakturan är försvarlig eller ej. Säljaren kan nämligen nå sitt mål på ett annat sätt än att utsätta någon för andras missaktning.

På grund av det ovan nämnda kan en spridning av den obetalda fakturan innebära förtal. Rubriceringen kan dock appliceras på situationen först efter säljaren sprider den obetalda fakturan.

Du frågar om säljaren redan nu, innan spridningen på sociala medier, har begått ett brott. Jag tänker nu utreda detta.

Olaga tvång och utpressning:

Den som genom hot om brottslig gärning (i detta fall förtal) tvingar någon till en handling (i detta fall betalning av fakturan) kan dömas för olaga tvång, se 4 kap. 4 § brb.

Även brottet utpressning kan nämnas, se 9 kap. 4 § brb.

Omständigheter som kan påverka utfallet:

Bestämmelsen om förtal kan bara tillämpas på levande personer. Om du är verksam inom ett bolag som inte betalat fakturan kan inte säljaren mot bolaget göra sig skyldig till varken förtal eller olaga tvång. Undantaget till detta är om vissa specifika personer inom bolaget drabbas av situationen eller om bolaget är uppkallat efter en privatperson, se NJA 1950 s. 250.

Sammanfattat svar på din fråga:

Om fakturan sprids kan säljaren göra sig skyldig till förtal.

Om säljaren stannar vid hot om spridning av fakturan kan han eller hon ändå ha gjort sig skyldig till olaga tvång.

Säljaren kan inte dömas till något av de ovan nämnda brotten om fakturan riktats mot ett bolag.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita HaratiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo